Ten artykuł jest sierotą, ponieważ nie ma innych artykułów z nim powiązanych. Proszę wprowadzić linki do tej strony z powiązanych artykułów; wypróbuj narzędzie Znajdź link, aby uzyskać sugestie. (Czerwiec 2016)

Bendopnea jest nowo opisanym objawem niewydolności serca, oznaczającym skrócenie oddechu podczas pochylania się do przodu. Został on wprowadzony przez Thibodeau i wsp. w 2014 roku. Pacjenci z niewydolnością serca często doświadczają go podczas schylania się w celu zawiązania buta lub założenia skarpetek. Zostało zdefiniowane jako występujące w ciągu 30 sekund od schylenia się, ale może wystąpić nawet w ciągu 8 sekund. Kiedy pacjent ma niewydolność serca, często oznacza to, że ciśnienie napełniania komór jest wyjściowo wysokie. Kiedy taka osoba pochyla się do przodu, powoduje to dalszy wzrost ciśnienia napełniania komór, zwłaszcza u pacjentów z niższymi wskaźnikami sercowymi. Termin „bendopnea” został ukuty w celu ułatwienia identyfikacji wśród pacjentów i lekarzy.

Bendopnea

Bendopnea może występować u pacjentów z niewydolnością serca, gdy się pochylają, np. podczas wiązania butów.

Diagnoza różnicowa

niewydolność serca

.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

lg