Kiedy cesarz Walens został poinformowany przez posłańca w roku 376, że rzece Dunaj, wschodniej granicy Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, zagrażają roje Gotów, musiało to być dla niego szokiem. Nie była to zwykła siła najeźdźcza, lecz cały naród w drodze – uchodźcy z rodzinami i dobytkiem zgromadzonym na wozach. Ci przerażający wojownicy sami byli atakowani, uciekając przed straszliwymi Hunami, którzy ze Środkowej Azji wtargnęli na żyzne ziemie Europy Wschodniej. Potężna domena Ostrogotów – leżąca między Dnieprem a Donem i rozciągająca się od Morza Czarnego do Bałtyku – została zmieciona z powierzchni ziemi, a podczas odwrotu Ostrogoci wpadli na Wizygotów. Ta masa Gotów gromadziła się teraz nad Dunajem, a ponieważ nie było wystarczającej liczby legionistów, by ich powstrzymać, uchodźcom pozwolono przedostać się na teren Cesarstwa Zachodniego.

Mimo słabości Cesarstwa Zachodniorzymskiego, wspomnienia minionej chwały sprawiły, że władze rzymskie stały się aroganckie i zamiast powitać przybyszów jako cenne źródło energicznej siły roboczej, źle traktowały wciąż potężnych Gotów. Kłótnia między grupą rzymskich żołnierzy a kilkoma wizygockimi wojownikami wywołała rewoltę i przez następne dwa lata Goci szaleli po rzymskich prowincjach bałkańskich. Próby ich spacyfikowania spełzły na niczym. W 378 r. Walens zebrał armię, by stłumić powstanie i wyruszył na jej czele. Jednak 9 sierpnia cesarz i dwie trzecie jego armii zginęło pod Adrianopolem, w bitwie, która zwiastowała upadek tradycyjnego żołnierza pieszego pod grzmiącymi kopytami gockiej kawalerii.

Ledwie minął kryzys pod Adrianopolem, gdy nowy cesarz, Teodozjusz II, został powitany na urzędzie doniesieniami o dzikich jeźdźcach pustoszących serce terytorium na południe od Morza Czarnego. Były to jedne z najbogatszych ziem imperium i stanowiły kuszący cel dla Hunów, którzy pojawili się na wschód od Kaukazu i siali spustoszenie wśród Rzymian i ich sąsiadów, Persów. To, co nie było niczym więcej niż ekspedycją grabieżczą, w końcu wycofało się, nie niepokojone i obciążone jeńcami i łupami.

Dla Rzymian taktyka „uderz i uciekaj” Hunnickich armii, z których wszystkie były uzbrojone, była szokiem. Dzięki niezrównanej szybkości poruszania się wydawało się, że pojawiają się wszędzie naraz. Taka mobilność sprawiła, że pojawiły się doniesienia o ogromnej liczbie tych jeźdźców, zwykle przesadzone. Do roku 400 szeregi Hunów na północ od Morza Czarnego rozrosły się do takich rozmiarów, że zaczęli przelewać się przez rozległe równiny Panonii (obecnie Węgry) w potoku przemocy i działań wojennych. Mieszkające tam różne plemiona germańskie zostały zepchnięte na margines, albo wchłonięte przez imperium Hunów jako wasale, tak jak Gepidowie, albo cofnęły się przed cesarskimi granicami Rzymu. Jedna z grup, Wandalowie, próbowała najechać Italię, ale po tym, jak została powstrzymana przez rzymskie wojska, ruszyła na zachód. Przeczesując Iberię, zdołali w końcu przekroczyć Cieśninę Gibraltarską. Do roku 431 niektóre z najbogatszych prowincji rzymskich w Afryce były praktycznie niezależne, a wódz Wandalów, Gajeryk, zdobył Kartaginę i ustanowił dla siebie królestwo. Stamtąd wyruszał na pirackie wyprawy przeciwko żegludze śródziemnomorskiej, zajmując Sycylię w 440 r., a w końcu złupił sam Rzym w 455 r. Inne duże grupy, Frankowie i Burgundczycy, zapędziły się do Galii, gdzie pozwoliły im się osiedlić władze rzymskie, które nie miały możliwości ich wypędzić.

Przewidując zagrożenie ze strony Hunów i wkraczając na terytorium rzymskie przed innymi plemionami germańskimi, Wizygoci pod wodzą swego króla Alaryka. Wkroczył on do Włoch, a w 410 r. wkroczył do starożytnej stolicy Rzymu, ukazując Cesarstwo Zachodniorzymskie jako osłabioną siłę, chwiejącą się na nogach w oczekiwaniu na nokautujący cios, który zakończyłby jego tysiącletnie panowanie nad światem zachodnim.

Przed najazdem, który nastąpił po bitwie pod Adrianopolem, Rzymianie mieli niewiele bezpośrednich kontaktów z Hunami. Jak na ironię, Hunniccy najemnicy walczyli w rzymskich armiach, które próbowały stawić opór gockim inwazjom. Te z kolei były spowodowane presją ze strony rozrastającego się imperium Hunów. W 408 r. niewielka grupa Hunów przejechała przez Trację, dokonując grabieży, i choć wkrótce się wycofała, zagrożenie było aż nadto widoczne. Mury Konstantynopola zostały wzmocnione. W tym samym czasie armia rzymska ewoluowała w zupełnie inną formę niż ta, która 30 lat wcześniej została tak ciężko pobita pod Adrianopolem. Żołnierz pieszy, jako główne ramię armii, był w coraz większym stopniu uzupełniany przez oddziały konne, by stawić czoła nowym wrogom V wieku.

Po przybyciu do Panonii Hunowie zaczęli mieszać się z tymi Germanami, którzy pozostali, głównie z Gepidami i Ostrogotami. Zaczęły powstawać miasta namiotów Hunów, gdy stepowi koczownicy wtopili się w bardziej osiadły, pasterski styl życia Gotów. Imperium Hunów rozrosło się do rozmiarów sięgających od granic nad Renem i Dunajem aż po Morze Bałtyckie na północy i wielkie równiny Rosji na wschodzie.

Teraz nadszedł czas na starcie pomiędzy chciwymi Hunami a okaleczonym Imperium Rzymskim. Jeśli chodzi o dostępną siłę roboczą, zasoby Rzymu znacznie przewyższały te, którymi dysponowali Hunowie. Hunowie mieli jednak przewagę w postaci szybkości manewru i możliwości ataku w dowolnie wybranym miejscu. Nie godzili się też na bitwę inną niż na korzystnych dla siebie warunkach. W rezultacie Rzymianie mieli niewielką odpowiedź na najazdy Hunów. Od 420 r. zaczęła wyłaniać się dynastia Hunniców, na której czele stanął wódz Oktar, który zaczął łączyć rozproszone plemiona Hunniców w spójną całość mającą wspólny cel. Następcą Oktara był jego brat Rua, po którego śmierci plemiona dostały się pod wspólne rządy jego dwóch bratanków, Attyli i Bledy. Bleda, prosty człowiek, został wkrótce zamordowany przez przebiegłego Attylę, który stał się niekwestionowanym władcą Hunów.

Rzymski historyk Renatus Profuturus Frigeridus opisał Attylę w następujący sposób: Był średniego wzrostu, o męskim wyglądzie i dobrze zbudowany, ani zbyt wątły, ani zbyt ciężki; miał bystry umysł i zwinne kończyny, był bardzo wprawnym jeźdźcem i zręcznym łucznikiem, niezmordowanie władał włócznią. Urodzony wojownik, słynął z pokojowych sztuk, nie chciwy i nie ulegający żądzom, obdarzony darami umysłu, nie odstępujący od swego celu dla jakiejkolwiek złej zachęty. Krzywdy znosił z największą cierpliwością i kochał pracę. Niezrażony niebezpieczeństwami, nikt nie przewyższał go w znoszeniu głodu, pragnienia i czuwania.”

Według współczesnych historyków Attyla nie był chciwy łupów. W rzeczywistości jego upodobania były proste. Nawet u szczytu swej potęgi, gdy rzymscy wysłannicy przychodzili do niego błagać o pokój, on nadal pił z prostej drewnianej miski, podobnie jak najsłabsi jego zwolennicy. Jego żądza władzy wymagała jednak od niego, by zadbał o potrzeby tych, którzy mieli go naśladować. A motywacją hunnickiego wojownika był rabunek. Tak długo, jak Attyla będzie w stanie ją zapewnić, będzie miał lojalność całego narodu Hunów. Mając to na uwadze, od chwili dojścia do władzy energia Attyli skierowana była na wydobycie jak największej ilości łupów z wciąż bogatych prowincji Imperium Rzymskiego.

Pierwszy wielki najazd Hunów pod wodzą Attyli rozpoczął się za Dunajem w 440 r. i był skierowany przeciwko Cesarstwu Wschodniemu. Zbiegło się to w czasie z oblężeniem Kartaginy przez Wandalów, czy to przez przypadek, czy zgodnie z planem. Rzymskie oddziały, które zostały wysłane, by zapobiec zagrożeniu Kartaginy, musiały zostać odwołane przez cesarza Teodozjusza do obrony stolicy. W wyniku tego Kartagina i Afryka zostały utracone. Wojownicy Attyli splądrowali Belgrad i wiele innych ośrodków – 70 według historyka Edwarda Gibbona – pokonując trzy razy z rzędu armie rzymskie i docierając aż do przedmieść Konstantynopola. Tracja i Macedonia zostały spustoszone, ale mimo trzęsienia ziemi, które zrównało z ziemią część potężnych murów, sama stolica Wschodu pozostała nietknięta.

Na razie Hunowie zadowolili się powrotem na równiny panońskie z tysiącami jeńców i wozami pełnymi łupów. Teodozjusz został zmuszony do zawarcia pokoju na niekorzystnych warunkach, ale nie wszystkie zostały spełnione przez Rzymian, co dało Attyli pretekst do drugiego najazdu w 442 roku. Ponownie złupiono miasta i pokonano rzymskie armie, a Konstantynopol znów ocalał tylko dzięki swoim nieprzeniknionym murom. Zwycięscy Hunowie wycofali się po raz kolejny, obładowani łupami.

Zgodnie z polityką zachowania lojalności swoich zwolenników poprzez grabieże, Attyla dokonał trzeciego najazdu w 447 r., który przyniósł takie same rezultaty jak dwa poprzednie. Na domiar złego cały region nawiedziło potężne trzęsienie ziemi (klęska żywiołowa powtórzyła się w 1999 roku). Wcześniej niepokonane mury zostały zrównane z ziemią, a miasta, których chroniły, splądrowane przez hordy Attyli. Konstantynopol został uratowany tylko dzięki wysiłkom każdego zdolnego do pracy obywatela, który odbudował zniszczone mury. Aby zyskać na czasie, kolejna armia rzymska wyruszyła, by stawić czoła pozornie niezwyciężonym Hunom nad rzeką Vid. Choć Rzymianie ponieśli kolejną porażkę, poznali już na tyle dobrze zasady walki z Hunami, że zdołali zadać ludziom ze stepów ogromne straty. Bitwa załamała wysiłki Hunniców, a po splądrowaniu południowej Grecji inwazja wygasła.

Dla Cesarstwa Wschodniego był to krytyczny okres. Wojska Konstantynopola nie istniały, jego skarbiec był pusty, a źródło dochodów – podatki – wyschło na skutek zniszczeń dokonanych przez najazdy Hunniców. W 449 r. delegacja wyruszyła z Rzymu, by zawrzeć trwały traktat z półkoczowniczymi barbarzyńskimi wojownikami z Panonii. Attyla okazał się zaskakująco ugodowy i w zamian za ogromną zapłatę pieniężną zgodził się zaprzestać dalszych najazdów na Cesarstwo Wschodnie. Sprytny wojownik zdawał sobie sprawę, że Wschód jest już wyczerpany i w najbliższej przyszłości nie ma już żadnych perspektyw na grabieże. Pokój pozostawiłby mu bezpieczne zaplecze dla jego kolejnego projektu – inwazji na praktycznie nietknięte Cesarstwo Zachodniorzymskie.

Na Zachodzie patrycjusz Flawiusz Aecjusz próbował utrzymać w ryzach rozpadające się imperium, z młodym cesarzem Walentynianem III oraz jego matką i regentką, Aelią Gallą Placydią, służącymi głównie za figurantów.

Przez cały ten czas Aecjusz maszerował, by przechwycić Attylę. Pomimo błagań Aecjusza, Teodoryk początkowo nie chciał zawrzeć sojuszu z Hunami, tak jak przepowiedział Attyla. W końcu jednak uznał, że groźba spustoszenia przez Hunów jest poważniejsza niż rzymska dominacja, i zebrawszy wojowników, wyruszył na północ, by dołączyć do Aecjusza.

Inne plemię barbarzyńców, któremu Aecjusz pozwolił osiedlić się w imperium, Alanowie, osiedliło się w okolicach miasta Orlans, ale oni i ich król, Sangiban, byli wątpliwie lojalni. Jak się okazało, to właśnie w Orleanie zbiegły się zastępy Hunniców, a także doszło tam do spotkania Aecjusza z Teodorykiem. Sprzymierzeńcy przybyli w samą porę, by uniemożliwić Sangibanowi otwarcie bram miasta dla Attyli. Hunowie byli już na przedmieściach, gdy przybył Aecjusz. Rzymianie bez wahania rzucili się na rozproszonych Hunów, zadając im ciężkie straty w mieście, gdzie konni Hunowie byli w bardzo niekorzystnej sytuacji. Gdy zapadła noc, Attyla wycofał swoje siły, kierując się na wschód, na bardziej otwarty teren wokół Châlons, który lepiej odpowiadał jego stylowi walki. Rzymianie i Wizygoci podążyli za wycofującymi się Hunami, wyprzedzając i unicestwiając ich tylną straż.

Na tym etapie, z wojownikami obładowanymi łupami, Attyla byłby zadowolony z wycofania się do Panonii. Aecjusz był jednak zdeterminowany, by doprowadzić go do bitwy. Miejsce, które Hunowie wybrali do walki, znane było jako Równiny Katalaunijskie. Historycy nie są zgodni co do dokładnego miejsca bitwy, ale powszechnie uważa się, że leży ono gdzieś między Troyes a Châlons. Teren był praktycznie płaską, bezbarwną równiną, a jedynym punktem orientacyjnym było wzgórze, które górowało nad lewą flanką Attyli.

Aetiusz i Teodoryk przygotowali swoją armię jako pierwsi, Attyla pozostał w swoim wozie. Aecjusz rozmieścił Sangibana i jego Alanów w centrum, gdzie zarówno on, jak i Teodoryk mogli zapewnić sobie jego lojalność. Teodoryk i jego Wizygoci rozstawili się po prawej stronie, przy czym Teodoryk dowodził głównymi siłami gockimi, a jego syn Thorismund prowadził mniejszy kontyngent na skrajnej prawej stronie, naprzeciwko wzgórza. Aetius zajął lewą stronę z mieszanymi siłami Rzymian i Germanów. Attyla powoli wychodził z wozów i uczynił to dopiero po południu. Szybko rozgorzała walka o wzgórze, w której Thorismund walczył o pozycję z oddziałem Hunów. Attyla ustawił się w centrum armii, a po prawej stronie rozmieścił swoich Gepidów. Ostrogoci pod wodzą Walamira, wraz z różnymi innymi niemieckimi plemionami, zostali rozmieszczeni po jego lewej stronie.

W zaciętej wstępnej bitwie o wzgórze, obie strony poniosły ciężkie straty, ale ciężko opancerzona kawaleria Thorismunda w końcu zwyciężyła i objęła w posiadanie ten kluczowy element terenu. Do tego czasu główne linie zostały zamknięte. Szczegóły dotyczące przebiegu bitwy są niejasne, ale wydaje się, że Attyla szybko pokonał Alanów w centrum i wyparł ich z pola bitwy. Wizygoci Teodoryka znaleźli się w bardzo trudnym położeniu, z Ostrogotami Walamira na przedzie i zwycięskimi Hunami Attyli atakującymi ich lewą flankę. W linii Wizygotów zapanowała chwila paniki, ale Teodoryk szybko ją stłumił. Potencjalna katastrofa nadeszła wkrótce potem, gdy w samym środku walki stary król Wizygotów został zrzucony z konia i zmiażdżony przez tysiące latających kopyt. Jednak śmierć Teodoryka nie sprawiła, że jego zwolennicy stracili ducha, a wręcz przeciwnie – zainspirowała ich. Powstrzymali Hunów i odepchnęli Ostrogotów.

Żadne ze źródeł nie wspomina o przebiegu walk na flance Aecjusza. Całkiem możliwe, że pragnął on zachować jedyną istniejącą armię rzymską i odmówił zaangażowania swoich legionistów przeciwko liczebnie słabszym od siebie Gepidom. Jest również prawdopodobne, że Rzymianie, którzy zostali pospiesznie zebrani, byli wątpliwej jakości i Aecjusz miał obawy przed wystawieniem ich do walki. Niezależnie od faktów, miały one niewielki wpływ na wynik bitwy.

Po prawej stronie linii sprzymierzonych trwała walka Wizygotów z Ostrogotami. Wtedy Thorismund, przegrupowawszy swe siły na wzgórzu, przypuścił decydującą szarżę na flankę armii Hunów, a Ostrogoci uciekli. Ruchliwi Hunowie zdołali się wyswobodzić, a Attyla, zdając sobie sprawę, że bitwa jest przegrana, szybko wycofał się do swojego wozu, gdy zapadła noc.

Następny świt ujawnił zaciekłość konfliktu i niepewną sytuację Attyli. Naoczni świadkowie donosili o tysiącach ciał ułożonych w stosy na całej równinie. Armia Attyli była oblężona w swoim obozie, bez perspektyw na pomoc czy ucieczkę, i wydawało się, że sojusznicy muszą tylko siedzieć i czekać na jego poddanie. Ale ten dumny wojownik Hunów nigdy się nie poddał. Przygotował dla siebie ogromny stos pogrzebowy na wypadek, gdyby schwytanie było nieuniknione.

Aetiusz generał wygrał bitwę. Teraz Aecjusz, wytrawny polityk, postanowił wykorzystać to zwycięstwo. Wciąż obawiał się siły Wizygotów w imperium i obawiał się, że całkowita klęska Hunów doprowadzi do wzrostu potęgi Wizygotów. Chcąc zachować jakąś równowagę sił, postanowił pozwolić Attyli na wycofanie się. Thorismund, teraz król Wizygotów, sprzeciwił się temu planowi, ale przebiegły Aecjusz przekonał młodego monarchę o pilnej potrzebie powrotu do Tuluzy, by umocnić swoją pozycję wobec zazdrosnych braci. Wizygoci wycofali się z pola bitwy pod Châlons, a Attyli pozwolono na powrót nad Ren, pokonany i upokorzony, ale z nienaruszoną władzą.

Bitwa pod Châlons była często opisywana jako decydująca w historii świata zachodniego, ponieważ stary Rzym i nowi Goci, obie osiadłe kultury, pokonały najeżdżających koczowników z Azji Środkowej, ratując w ten sposób Europę Zachodnią przed dominacją Hunów. Być może jednak historycy nadali tej bitwie zbyt wielką rangę. Attyla wielokrotnie pokonywał rzymskie armie podczas każdego ze swych trzech najazdów na Cesarstwo Wschodnie, pozostawiając je praktycznie bezbronne. Ale Hunowie nigdy nie pozostali w regionach, które zniszczyli, w przeciwieństwie do Mongołów, którzy najechali Europę 750 lat później. Nie byli przygotowani do zdobywania dużych, dobrze ufortyfikowanych miast, a ich celem nie był podbój, lecz raczej grabież na wielką skalę. Nie ma powodu, by sądzić, że długofalowe skutki dla Europy Zachodniej byłyby inne, gdyby Attyla zwyciężył pod Châlons. Z pewnością Zachód musiałby stawić czoła spustoszeniu na większą skalę niż dotychczas, ale poza tym pobyt Hunów byłby stosunkowo krótki. Możliwe, że Cesarstwo Zachodnie upadłoby nieco wcześniej, niż to się stało, ale tak się stało, że okres wpływów Rzymu już osłabł – ostatni cesarz zachodniorzymski został obalony w ciągu 25 lat od bitwy.

Attila wykorzystał siłę, jaką dały mu łagodne warunki Aecjusza, by ponownie najechać Cesarstwo Zachodnie zaledwie rok po Châlons. Tym razem Hunowie przekroczyli Alpy, by spustoszyć północno-zachodnią Italię, w tym miasta Aquileia, Padwę, Weronę i Mediolan (Mediolan). Bezsilny, by powstrzymać Attylę w tym czasie, Aecjusz wysłał słynną deputację z papieżem Leonem I (Wielkim) na czele, która spotkała się z wodzem Hunów w Mantui. Legenda głosi, że potężny Attyla został zawrócony przez samą aurę otaczającą papieża jako ziemskiego przedstawiciela Boga. Bardziej prawdopodobne jest to, że armia Attyli była już obładowana łupami i poniosła duże straty w wyniku chorób. Niezależnie od prawdziwej przyczyny, Attyla przyjął warunki Aecjusza przedstawione przez papieża i w ten sposób zakończył ostatnią inwazję Hunów na rozpadające się imperium rzymskie.

W ciągu roku Attyla umierał na krwotok z nosa w ramionach swojej nowej i bardzo młodej żony. Jego imperium nie przeżyło go długo. Gdy jego synowie kłócili się o łupy, ich niemieccy poddani powstali w buncie przeciwko swoim podzielonym, osłabionym dawnym panom i pokonali ich w ciągu następnych kilku lat. Wypędzeni z równin panońskich, Hunowie wycofali się na rozległe przestrzenie Azji Środkowej, z których się wyłonili.

Ten artykuł został napisany przez Richarda Gordona i pierwotnie ukazał się w numerze Military History z grudnia 2003 r.

Po więcej wspaniałych artykułów zaprenumeruj magazyn Military History już dziś!

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

lg