„Płeć” i „płeć” są często używane zamiennie, mimo że mają różne znaczenia:

Seks odnosi się do zestawu cech biologicznych u ludzi i zwierząt. Jest ona przede wszystkim związana z cechami fizycznymi i fizjologicznymi, w tym chromosomami, ekspresją genów, poziomem i funkcją hormonów oraz anatomią układu rozrodczego/seksualnego. Płeć jest zwykle kategoryzowana jako żeńska lub męska, ale istnieją różnice w biologicznych atrybutach, które składają się na płeć i jak te atrybuty są wyrażane.

Płeć odnosi się do społecznie skonstruowanych ról, zachowań, ekspresji i tożsamości dziewcząt, kobiet, chłopców, mężczyzn i osób zróżnicowanych płciowo. Wpływa na to, jak ludzie postrzegają siebie i siebie nawzajem, jak działają i współdziałają, a także na dystrybucję władzy i zasobów w społeczeństwie. Tożsamość płciowa nie jest ograniczona do binarnego schematu (dziewczyna/kobieta, chłopak/mężczyzna) ani nie jest statyczna; istnieje na pewnym kontinuum i może zmieniać się z czasem. Istnieje znaczna różnorodność w sposobie, w jaki jednostki i grupy rozumieją, doświadczają i wyrażają płeć poprzez role, które przyjmują, oczekiwania wobec nich, relacje z innymi i złożone sposoby, w jakie płeć jest zinstytucjonalizowana w społeczeństwie.

Data modyfikacji: 2020-04-28

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

lg