„Pohlaví“ a „gender“ se často používají zaměnitelně, přestože mají odlišný význam:

Pohlaví označuje soubor biologických znaků u lidí a zvířat. Je spojeno především s fyzickými a fyziologickými znaky včetně chromozomů, genové exprese, hladiny a funkce hormonů a reprodukční/pohlavní anatomie. Pohlaví se obvykle klasifikuje jako ženské nebo mužské, ale existují rozdíly v biologických atributech, které tvoří pohlaví, a v tom, jak se tyto atributy projevují.

Pohlaví označuje sociálně vytvořené role, chování, projevy a identity dívek, žen, chlapců, mužů a genderově odlišných lidí. Ovlivňuje to, jak lidé vnímají sami sebe a jeden druhého, jak jednají a komunikují, a také rozdělení moci a zdrojů ve společnosti. Genderová identita není omezena binárním pojmem (dívka/žena, chlapec/muž) ani není statická; existuje v rámci kontinua a může se v průběhu času měnit. Existuje značná rozmanitost v tom, jak jednotlivci a skupiny chápou, prožívají a vyjadřují gender prostřednictvím rolí, které na sebe berou, očekávání, která jsou na ně kladena, vztahů s ostatními a složitých způsobů, jakými je gender ve společnosti institucionalizován.

Datum úpravy: 2020-04-28

admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

lg