Docker CE není oficiálně podporován v systémech Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 ani CentOS 8. Oficiálně doporučený způsob správy kontejnerů v systémech RHEL 8 a CentOS 8 od společnosti Red Hat je Podman. Podman je v podstatě náhradou za Docker v systémech RHEL 8 a CentOS 8. Obrazy Dockeru jsou však s Podmanem kompatibilní. Přechod na Podman by tedy neměl být příliš obtížný.

V každém případě tento článek není o Podmanu. Je o instalaci nástroje Docker v systému CentOS 8. Pokud opravdu nechcete přecházet na Podman a nadále používat Docker na počítači s RHEL 8 nebo CentOS 8, pak je tento článek určen právě vám.

POZNÁMKA: Pokud se chystáte používat Docker na produkčním počítači, pak doporučuji nepřecházet na CentOS 8/RHEL 8. Pokračujte v používání systému CentOS 7/RHEL 7, dokud nebude mít Docker oficiální podporu pro RHEL 8 a CentOS 8.

Instalace potřebných nástrojů:

Nejprve aktualizujte mezipaměť úložiště balíčků systému CentOS 8 následujícím příkazem:

$ sudo dnf makecache

Nyní nainstalujte všechny nástroje potřebné pro instalaci Docker CE následujícím příkazem:

$ sudo dnf install dnf-utils device-mapper-persistent-data lvm2
fuse-overlayfs wget

Pro potvrzení instalace stiskněte Y a poté <Enter>.

Všechny požadované nástroje by měly být nainstalovány.

Přidání oficiálního úložiště balíčků Docker CE:

Docker CE není v oficiálním úložišti balíčků systému CentOS 8 k dispozici. Můžete však přidat oficiální repozitář balíčků Docker CE v systému CentOS 8 a nainstalovat Docker z něj.

Pro přidání oficiálního repozitáře balíčků Docker CE spusťte následující příkaz:

$ sudo yum-config-manager –add-repo https://download.docker.com/linux/centos/
docker-ce.repo

Nyní aktualizujte mezipaměť úložiště balíčků systému CentOS 8 následujícím příkazem:

$ sudo dnf makecache

Instalace Containerd.io:

Hlavní nekompatibilitou Docker CE na RHEL 8 a CentOS 8 je balíček containerd.io. Docker CE na tomto balíčku závisí, ale RHEL 8 a CentOS 8 tyto balíčky oficiálně označily. Verzi balíčku containerd.io, kterou Docker potřebuje k fungování na systémech RHEL 8 a CentOS 8, tedy nelze nainstalovat přímo pomocí správců balíčků DNF nebo YUM.

Naštěstí můžeme nejnovější verzi containerd stáhnout ručně.io a nainstalovat jej do systému CentOS 8.

Nejprve přejděte do adresáře /tmp následujícím způsobem:

$ cd /tmp

Nejnovější verze balíčku containerd.io je v době psaní tohoto článku 1.2.6-3.3. Nainstalujte jej do systému CentOS 8. Při čtení tohoto článku se můžete podívat na novější verzi na adrese https://download.docker.com/linux/centos/7/x86_64/stable/Packages/

Nyní si stáhněte nejnovější verzi containerd.io z oficiálního úložiště balíčků systému CentOS 7 Docker CE pomocí následujícího příkazu:

$ wget https://download.docker.com/linux/centos/7/x86_64/stable/Packages/
containerd.io-1.2.6-3.3.el7.x86_64.rpm

Nejnovější verze containerd.io by měla být stažena.

Soubor balíčku containerd.io RPM by měl být v adresáři /tmp, jak vidíte na obrázku níže.

$ ls -lh containerd.io*

Nyní nainstalujte soubor containerd.io-1.2.6-3.3.el7.x86_64.rpm pomocí správce balíčků DNF takto:

$ sudo dnf localinstall ./containerd.io-1.2.6-3.3.el7.x86_64.rpm

Pro potvrzení instalace stiskněte Y a poté <Enter>.

Měla by být nainstalována nejnovější verze containerd.io.

Nyní jste připraveni nainstalovat Docker CE do počítače se systémem CentOS 8.

.

Instalace Docker CE:

Pro instalaci Docker CE v systému CentOS 8 z oficiálního úložiště balíčků Docker CE spusťte následující příkaz:

$ sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli

Pro potvrzení instalace stiskněte Y a poté stiskněte <Enter>.

Správce balíčků DNF by měl začít stahovat všechny požadované balíčky RPM z úložiště balíčků Docker CE. Dokončení může chvíli trvat.

V tuto chvíli by měl být Docker CE nainstalován.

Nyní zkontrolujte stav služby docker následujícím příkazem:

$ sudo systemctl status docker

Služba docker může být neaktivní (neběží) a zakázaná (nespustí se automaticky při startu) jako v mém případě.

Pro spuštění služby docker spusťte následující příkaz:

$ sudo systemctl start docker

Pro automatické spuštění služby docker při startu systému přidejte službu docker do spouštění systému CentOS 8 následujícím způsobem:

$ sudo systemctl enable docker

Nyní znovu zkontrolujte stav služby docker.

$ sudo systemctl status docker

Služba docker by měla být aktivní (spuštěná) a povolená (bude se automaticky spouštět při startu systému).

Příkazy docker nebudete chtít spouštět se sudo nebo jako uživatel root. Abyste mohli spouštět příkazy Docker jako přihlášený uživatel, musíte svého přihlášeného uživatele přidat do skupiny docker.

Pro přidání přihlašovacího uživatele do skupiny docker spusťte následující příkaz:

$ sudo usermod -aG docker $(whoami)

Nyní restartujte počítač CentOS 8 následujícím příkazem:

$ sudo reboot

Po spuštění počítače CentOS 8 můžete zkontrolovat, zda Docker funguje, pomocí následujícího příkazu:

$ docker version

Jak vidíte, používám Docker CE 19.03.5. Funguje také klient a server Docker Engine.

Nyní zkusíme spustit kontejner Docker hello-world.

$ docker run hello-world

Jak vidíte, Docker stáhl kontejner hello-world z internetu a úspěšně jej spustil.

Takto tedy nainstalujte Docker CE v systému CentOS 8. Děkujeme, že jste si přečetli tento článek.

admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

lg