Na celém světě je poměrně dost zemí, kde se hadi nevyskytují. A mají jedno společné: jsou to ostrovy. Kromě toho jsou některé odlehlé části kontinentů příliš chladné na to, aby tam hadi přežili.

V Irsku, na Islandu a na Novém Zélandu se nevyskytují žádné původní druhy hadů. Severní Kanada, Rusko (Sibiř), Grónsko, jižní cíp Jižní Ameriky a Antarktida také nemají žádné hady.

Hadi mají obrovský přírodní areál. Vyskytují se až na severu ve Skandinávii a na jihu v Argentině a Jižní Africe. Nemluvě o tom, že jsou na všech kontinentech kromě Antarktidy. Na světě však existují místa, kde se hadi nevyskytují.

Které země nemají hady?

Tři největší země bez hadů jsou Irsko, Island a Nový Zéland. Samozřejmě existují i státy/místa, kde se hadi nevyskytují, například Aljaška a Sibiř. Pouze v několika málo zemích se původní hadi nevyskytují vůbec. Tyto země jsou následující:

 • Irsko
 • Island
 • Nový Zéland
 • Kapverdy
 • Mnoho malých ostrovních států v Tichém oceánu: Kromě těchto zemí nenajdete hady ani na následujících místech: Kiribati, Tuvalu, Nauru a Marshallovy ostrovy

:

 • Sibiř (severní Rusko)
 • Greenland
 • Antarktida
 • Střední a severní Kanada
 • Jižní cíp Argentiny a Chile
 • Severní část Finska, a kdekoli severně od polárního kruhu

Hadi tedy nemají rádi chlad, protože jsou studenokrevní a jsou závislí na tom, jak je jejich prostředí zahřeje. Proč ale nejsou hadi na teplejších místech, jako je Irsko a Nový Zéland?“

Proč nejsou hadi v Irsku?“

Hadi se poprvé začínají objevovat ve fosilním záznamu asi před 150 miliony let. V té době však bylo Irsko daleko od jakýchkoli jiných pevninských mas, takže se tam hadi neměli jak dostat.

Nejen to, ale v té době bylo v Irsku mnohem chladněji než dnes. Zatímco v dnešní době je tam Golfský proud, který udržuje Irsko a Velkou Británii teplejší než ostatní země na stejné zeměpisné šířce, před 150 miliony let tomu tak nebylo.

Vědci se sice domnívají, že po poslední době ledové mohl mezi Irskem a Anglií existovat pevninský most, ale z nějakého důvodu ho hadi nikdy nepřekročili. Možná proto, že pravěké Irsko pro ně bylo příliš chladné.

Proč na Novém Zélandu nejsou hadi?“

Nový Zéland je geograficky izolovaný od ostatních zemí. Aby se australský had, například taipan pobřežní, dostal na Nový Zéland, musel by to být monumentální výkon. Je sice možné, že se hadi dostanou na nová stanoviště přes moře, protože buď plavali, nebo je odnesl proud, ale vzdálenost mezi Novým Zélandem a Austrálií je prostě příliš velká.

Podle údajů novozélandského ministerstva ochrany přírody sem i mořští hadi zavítají jen zřídka. Žlutobřichí mořští hadi a krahujci občas proplouvají kolem, ale voda je příliš studená, protože je mimo jejich tropický areál, a tak odcházejí.

Jsou v Anglii hadi?

V Anglii žijí tři druhy hadů:

 • zmijovec obecný, Vipera berus
 • užovka obojková, Natrix natrix
 • užovka hladká, Coronella austriaca

zmijovec obecný je jediným jedovatým hadem ze všech tří, i když se lidem raději vyhýbá, než aby se s nimi střetl. Ale proč jsou hadi v Anglii, ale ne v Irsku?“

No, když po poslední době ledové ustoupily ledovce, kanál La Manche zmizel a byl nahrazen pevninským mostem.

Přes most přešly pouze tyto tři druhy hadů. Vědci mohou říci, že se tak stalo z mnoha důvodů.

Každý z těchto hadů se vyskytuje i v Evropě. A nejen to, fosilní záznamy těchto hadů začínají až po skončení poslední doby ledové.

Jsou nějaké karibské ostrovy bez hadů?“

Naneštěstí neexistují žádné karibské ostrovy bez hadů. Je pravda, že se jedná o ostrovy, které vznikly teprve nedávno (alespoň v geologickém časovém měřítku). Samotná pevnina nikdy nebyla připojena k žádné jiné pevnině, takže hadi z doby před miliony let by neměli šanci kolonizovat zemi předtím, než se z nich staly ostrovy.

Hadům se tam však podařilo dostat. Některé karibské ostrovy, jako například Trinidad a Tobago, jsou velmi blízko pevnině Jižní, Střední nebo Severní Ameriky, kde se vyskytuje velké množství hadů. Když se k tomu přidá skutečnost, že mnoho ostrovů je v řetězcích, které jsou poměrně blízko sebe, je možné, že had doplave nebo se dostane do proudu, který ho odnese na jiný ostrov.

Nejen to, ale voda je dostatečně teplá na to, aby každý cestující had přežil. Tak se zmiji fer-de-lance podařilo dostat ze svého rodného Mexika a Jižní Ameriky na většinu karibských ostrovů. Kromě toho sem lidé zavlekli některé druhy, například hroznýše královského.

Další části světa bez hadů

Island je dalším příkladem sopečného ostrova, který nikdy nebyl spojen s jiným kontinentem. Skutečnost, že Atlantský oceán kolem Islandu je tak studený, také brání jakýmkoli hadům, aby přeplavali například ze Severní Ameriky nebo Velké Británie.

Existují tropické ostrovy bez hadů. Kapverdy jsou skupinou ostrovů podobnou karibským zemím, ale místo toho leží u pobřeží Afriky. I tyto ostrovy vznikly výbuchem sopky pod vodou. Vzhledem k jejich vzdálenosti od africké pevniny nebyly nikdy kolonizovány hady.

Za Austrálií, v jižním Pacifiku, se na mnoha malých ostrovech hadi nevyskytují. Patří mezi ně následující:

 • Kiribati, skupina ostrovů uprostřed Tichého oceánu
 • Tuvalu, jižně od Kiribati, skupina malých útesových ostrovů a atolů
 • Nauru, ostrov o rozloze 8 km2, má pouze slepýše biminiho -který byl zavlečen. Nejsou zde žádní původní hadi
 • Marshalovy ostrovy, které mají opět pouze slepýše biminiho

Jinak nemají hady místa jako severní nebo jižní pól, Grónsko, nejsevernější části Kanady a Rusko. Je tam prostě příliš chladno na to, aby přežili.

Státy USA bez hadů

V každém státě v sousedních Spojených státech žijí původní hadi. ‚Přilehlé‘ Spojené státy jsou všechny státy, které mají společné pozemní hranice.

Jedinou výjimkou jsou Aljaška a Havaj. Podívejme se postupně na oba státy a na to, proč se v nich hadi nevyskytují.

Jsou na Aljašce hadi?“

V severních státech USA, jako je Washington nebo Montana, budou hadi v zimě několik měsíců brumovat. Schovávají se pod zemí, v norách nebo v puklinách ve skalách, kde se mohou ukrýt před chladem.

Hadi musí mít možnost brumovat pod hranicí mrazu. Půda a skály nad hranicí mrazu během zimy zmrznou, zatímco vše pod ní zůstává nezamrzlé. Pokud by hadi zažívali tyto mrazivé teploty příliš dlouho, zahynuli by.

Jsou na Havaji hadi?“

Havaj je dalším tropickým ostrovem, na kterém hadi nežijí. Stejně jako na jiné ostrovy, které byly vytvořeny sopkami a jsou vzdálené od jiných pevninských mas, se na něj hadi nedokázali dostat.

Jelikož má však Havaj na tropický ostrov velký počet obyvatel, nezodpovědní majitelé své hady opouštějí a pouštějí je na svobodu. Na Havaji bylo pozorováno mnoho hadů, například:

 • Had slepýš bimini, který se vyskytuje po celém světě
 • Had hnědý stromový, který pochází z Guamu, dalšího tichomořského ostrova
 • Morští hadi, například užovka žlutobřichá

Havaj je nejodlehlejší skupina ostrovů na Zemi. Proto jsou veškeré rostliny a živočichové na Havaji pro tento ostrov jedineční, protože jej kolonizovali před méně než deseti miliony let, ale od té doby jsou izolovaní.

Podle National Academies Press jsou tyto druhy ohroženy jakýmikoliv nepůvodními živočichy, kteří kolonizují stát, včetně hadů.

Hawaii má přísné předpisy týkající se vlastnictví exotických zvířat. Nikdo tam nesmí chovat hady jako domácí mazlíčky, a to ani na povolení.

Má Kanada hady?

Kanada má hady, ale pouze na jihu. Například chřestýš massassauga se vyskytuje v jižním Ontariu. Jiní chřestýši, například chřestýš diamantový západní a chřestýš prérijní, zasahují i na sever Kanady.

Pokud by však zamířili ještě severněji, je pro ně příliš chladno. Takže severní oblasti Britské Kolumbie, Alberty, Saskatchewanu a Manitoby jsou příliš chladné – natož Yukon nebo Severozápadní teritoria. Nejenže jsou tato místa příliš chladná v zimě, ale nejsou pro hady dostatečně teplá ani na jaře, na podzim a možná ani v létě.

.

admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

lg