Okresní úřad je pravděpodobně nejznámější díky registraci motorových vozidel a vydávání licencí. Kromě toho úřad nyní tiskne tituly pro Ministerstvo příjmů státu Tennessee, což urychluje proces udělování titulů pro občany okresu Greene.

Okresní úředník plní funkci tajemníka zákonodárného orgánu okresu. Úředník je zodpovědný za rozesílání požadovaných veřejných oznámení a vedení zápisů ze zasedání zákonodárného orgánu okresu.

Úředník okresu plní funkci tajemníka rady pro nápoje. Rada je odpovědná za vydávání povolení k prodeji nápojů v provozovnách i mimo provozovny v nezačleněných oblastech okresu. Nápojová rada je součástí výboru pro veřejné služby legislativního orgánu okresu a schází se každý měsíc druhou středu v kanceláři okresního tajemníka.

Provozovatelé hotelů a motelů v okrese Greene navíc odvádějí okresnímu tajemníkovi daň z pobytu.

Protože notáři jsou voleni legislativním orgánem okresu, okresní tajemník vede evidenci notářů v okrese a má povinnosti zahrnující koordinaci mezi státním tajemníkem a žadatelem o notářský zápis. Přísahu notářů skládá okresní úředník.

admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

lg