Když si koupíte výrobek zabalený v PET, vybrali jste si obal se zavedenou a dostupnou možností recyklace na konci životnosti. Z kontejneru u obrubníku nebo odkudkoli, kam přinesete svůj recyklát, se PET obaly sbírají, třídí, zpracovávají, čistí a poté znovu zpracovávají na řadu nových výrobků, včetně vláken pro oděvy a koberce; vláknitých výplní pro měkký nábytek a spací pytle; pásků na palety; lahví na potraviny i nepotraviny a tepelně tvarovaných obalů, jako jsou kelímky a nádoby na jídlo s sebou.

Recyklace PET lahve ji udrží mimo skládku, ale dělá mnohem víc než to. Recyklovaná PET pryskyřice je cennou výrobní surovinou, kterou lze znovu a znovu zpracovávat a používat v lahvích. Recyklace namísto skládkování a následné použití tohoto přepracovaného PET materiálu jako suroviny pro nové výrobky výrazně snižuje dopad na emise skleníkových plynů a uhlíku a vyžaduje celkově méně energie na výrobu nového výrobku.

Téměř 1,6 miliardy liber čistého recyklovaného PET se v roce 2018 vrátilo do výroby nových výrobků – jako jsou ty na obrázku výše – v USA a Kanadě.

admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

lg