Kaffein er det mest udbredte psykoaktive stof i verden. Det er let tilgængeligt i kaffe og andre fødevarer og drikkevarer og anvendes til at mindske søvnighed, forbedre præstationsevnen og behandle apnø hos for tidligt fødte børn. I denne gennemgang undersøges systematisk beviser fra epidemiologiske undersøgelser og randomiserede kontrollerede forsøg med hensyn til, om kaffe og koffein har skadelige virkninger på søvnen. Koffein forlænger typisk søvnlatenstiden, reducerer den samlede søvntid og søvneffektiviteten og forværrer den oplevede søvnkvalitet. Langsombølgesøvn og elektroencefalografisk (EEG) langsombølgeaktivitet blev typisk reduceret, mens fase-1-søvn, vågenhed og vækkelse blev forøget. Der blev etableret dosis- og tidsresponsrelationer. Ældre voksnes søvn kan være mere følsom over for koffein sammenlignet med yngre voksne. Udprægede individuelle forskelle er også til stede hos unge mennesker, og genetiske undersøgelser isolerede funktionelle polymorfismer af gener, der er involveret i adenosin-neurotransmission og -metabolisme, som bidrager til individuel følsomhed over for søvnforstyrrelser forårsaget af koffein. De fleste undersøgelser blev udført på voksne mænd i vestlige lande, hvilket begrænser resultaternes generaliserbarhed. I betragtning af den betydning, som god søvn har for den generelle sundhed og funktionsevne, er det berettiget at foretage longitudinale undersøgelser med henblik på at fastslå mulige årsagssammenhænge mellem kaffe- og koffeininducerede ændringer i søvnkvaliteten og sundhedsudviklingen.

admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

lg