“Køn” og “gender” bruges ofte i flæng, selv om de har forskellige betydninger:

Køn henviser til et sæt biologiske egenskaber hos mennesker og dyr. Det er primært forbundet med fysiske og fysiologiske træk, herunder kromosomer, genudtryk, hormonniveauer og -funktion samt reproduktiv/seksuel anatomi. Køn kategoriseres normalt som hunkøn eller hankøn, men der er variation i de biologiske egenskaber, der udgør kønnet, og hvordan disse egenskaber kommer til udtryk.

Køn henviser til de socialt konstruerede roller, adfærd, udtryk og identiteter for piger, kvinder, drenge, mænd og kønsforskellige personer. Det har indflydelse på, hvordan folk opfatter sig selv og hinanden, hvordan de handler og interagerer, og på fordelingen af magt og ressourcer i samfundet. Kønsidentitet er ikke begrænset til en binær kategori (pige/kvinde, dreng/mand) og er heller ikke statisk; den eksisterer langs et kontinuum og kan ændre sig over tid. Der er stor forskel på, hvordan enkeltpersoner og grupper forstår, oplever og udtrykker køn gennem de roller, de påtager sig, de forventninger, der stilles til dem, deres relationer til andre og de komplekse måder, hvorpå køn er institutionaliseret i samfundet.

Dato ændret: 2020-04-28

admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

lg