Hvad er en operationel leasingkontrakt?

Regnskabsmæssig behandling af operationelle leasingkontrakter omhandler behandlingen af et aktiv, der lejes af en virksomhed i henhold til en operationel leasingkontrakt.

En operationel leasingkontrakt er en aftale mellem en leasingtager (normalt en virksomhed) om at leje et aktiv fra en leasinggiver (normalt et finansierings- eller udstyrsleasingfirma). Leasinggiveren ejer aktivet, og leasingtageren lejer aktivet til gengæld for en periodisk lejebetaling. Leasingtageren ejer aldrig aktivet og returnerer aktivet til leasinggiveren ved udløbet af leasingperioden.

I forbindelse med en operationel leasing forbliver rettighederne og risikoen ved ejendomsretten hos leasinggiveren. I regnskabsmæssig henseende behandles lejebetalingerne blot som driftsomkostninger i resultatopgørelsen på lineær basis.

Operationelle leasingkontrakter er normalt kortvarige lejeaftaler, og lejeperioden er normalt kun for en lille del af aktivets brugstid. Leasinggiver forventer, at aktivet vil have en restværdi ved udløbet af aftalen om operationel leasing. Lejeydelserne dækker ikke alle omkostninger ved aktivet og kan omfatte andre ydelser såsom vedligeholdelse af udstyr.

Eksempel på regnskabsmæssig behandling af operationelle leasingkontrakter

Sæt, at en virksomhed indgår en operationel leasingaftale for et aktiv og aftaler at betale en leje på 3.000 for en periode på seks måneder.

Virksomheden indregner lejeydelserne ensartet over leasingperioden. I dette eksempel er beregningen af lejeudgiften for hver måned som følger.

Rent per month = Total rental expense / Term in monthsRent per month = 3,000 / 6 = 500

Journalposter for regnskabsmæssig bogføring af operationel leasing

Virksomheden udfylder regnskabsposterne for operationel leasing ved at bogføre lejeydelserne som en driftsudgift.

Regnskab for operationel leasing – for at registrere lejebetalinger
Konto Debitering Kredit
Lejeudgift 500
Kasse 500
Total 500 500

Regnskabsjournalen for operationel leasing viser reduktionen i aktivet af likvide midler som følge af lejeudgiften for operationel leasing.

Sammenfattende er bogføring af operationelle leasingkontrakter blot et spørgsmål om at registrere lejebetalingerne som driftsomkostninger på et lineært grundlag. Dette står i modsætning til den mere komplekse bogføringsproces for kapitalleasing.

Sidst ændret 8. januar 2020 af Michael Brown

admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

lg