”Sukupuolta” ja ”genderiä” käytetään usein vaihdellen, vaikka niillä on eri merkitykset:

Sukupuoli viittaa biologisten ominaisuuksien joukkoon ihmisillä ja eläimillä. Se liittyy ensisijaisesti fyysisiin ja fysiologisiin ominaisuuksiin, kuten kromosomeihin, geenien ilmentymiseen, hormonitasoihin ja -toimintaan sekä lisääntymis-/sukupuolianatomiaan. Sukupuoli luokitellaan yleensä naiseksi tai mieheksi, mutta sukupuoleen kuuluvissa biologisissa ominaisuuksissa ja siinä, miten nämä ominaisuudet ilmenevät, on vaihtelua.

Sukupuolella tarkoitetaan tyttöjen, naisten, poikien, miesten ja sukupuoleltaan erilaisten ihmisten sosiaalisesti rakentuneita rooleja, käyttäytymistä, ilmaisuja ja identiteettejä. Se vaikuttaa siihen, miten ihmiset kokevat itsensä ja toisensa, miten he toimivat ja ovat vuorovaikutuksessa sekä vallan ja resurssien jakautumiseen yhteiskunnassa. Sukupuoli-identiteetti ei rajoitu binääriin (tyttö/nainen, poika/mies) eikä se ole staattinen, vaan se on jatkumo ja voi muuttua ajan myötä. On huomattavaa moninaisuutta siinä, miten yksilöt ja ryhmät ymmärtävät, kokevat ja ilmaisevat sukupuolta omaksumiensa roolien, heihin kohdistuvien odotusten, suhteiden toisiin ihmisiin ja niiden monimutkaisten tapojen kautta, joilla sukupuoli institutionalisoituu yhteiskunnassa.

Päiväys muokattu: 2020-04-28

admin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

lg