Történelem

Szinte biztosnak tűnik, hogy Pompeji, Herculaneum és a közeli városok először a neolitikus Campania lakosainak oszkán nyelvű leszármazottai telepedtek le. A régészeti bizonyítékok arra utalnak, hogy a stratégiai szempontból a Sarnus folyó torkolatához közel fekvő Pompeji oszkán település hamarosan az öböl túloldalán az i. e. 8. században letelepedett művelt görögök hatása alá került. A görög befolyás azonban megkérdőjeleződött, amikor az etruszkok a 7. században Campaniába érkeztek. Az etruszkok befolyása mindaddig erős maradt, amíg tengeri hatalmukat I. Hieron szirakúzai király i. e. 474-ben egy Cumae melletti tengeri csatában el nem pusztította. Ezt követte a görög hegemónia második időszaka. Aztán az 5. század vége felé a harcias szamniták, egy itáliai törzs, meghódították Campaniát, és Pompeji, Herculaneum és Stabiae szamniták városai lettek.

Pompeji

Köves úttest az itáliai Pompejiben.

© Danilo Ascione/stock.adobe.com

Kapjon Britannica Premium előfizetést, és férjen hozzá exkluzív tartalmakhoz. Előfizetés most

Pompejit először i. e. 310-ben említi a történelem, amikor a második samniták háborúja során egy római flotta partra szállt Pompeji szarnusi kikötőjében, és onnan sikertelen támadást intézett a szomszédos Nuceria városa ellen. A samniták háborúinak végén Campania a római szövetség része lett, és a városok Róma “szövetségesei” lettek. De teljesen leigázták és romanizálták őket csak a szociális háború idején. Pompeji ebben a háborúban csatlakozott az itáliaiak Róma elleni lázadásához, és i. e. 89-ben Lucius Cornelius Sulla római hadvezér ostromolta meg. A háború után Pompeji a Pó folyótól délre fekvő Itália többi részével együtt római polgárjogot kapott. Pompeji háborúban játszott szerepének büntetéseként azonban római veteránokból álló kolóniát hoztak létre ott Publius Sulla, a római hadvezér unokaöccse vezetésével. A latin váltotta fel az oszkánt hivatalos nyelvként, és a város hamarosan romanizálódott az intézmények, az építészet és a kultúra terén.

A pompeji amfiteátrumban Kr. e. 59-ben a pompejiak és a nukérok között kitört lázadásról Tacitus római történetíró számol be. Egy i. e. 62-ben bekövetkezett földrengés Pompejiben és Herculaneumban is nagy károkat okozott. A városok még nem heverték ki ezt a katasztrófát, amikor 17 évvel később a végső pusztulás elérte őket.

A Vezúv i. sz. 79. augusztus 24-én tört ki. Élénk szemtanúi beszámolót őriz két levél, amelyet az ifjabb Plinius írt Tacitus történetírónak, aki az idősebb Plinius, a római flotta parancsnoka Misenumban bekövetkezett haláláról érdeklődött. Az idősebb Plinius Misenumból sietett a bajbajutott lakosság megsegítésére és a vulkáni jelenségek közeli megtekintésére, és Stabiae-ban halt meg. A helyszínen végzett ásatások és vulkanológiai tanulmányok, különösen a 20. század végén, további részleteket hoztak felszínre. Nem sokkal augusztus 24-én dél után hamu, habkő és más vulkáni törmelékdarabok kezdtek el zúdulni Pompejire, és hamarosan több mint 3 méter mélyen beborították a várost, és sok ház teteje beszakadt. A piroklasztikus anyag és a felhevült gáz, az úgynevezett nuées ardentes, augusztus 25-én reggel elérte a városfalakat, és hamarosan megfojtotta azokat a lakosokat, akiket nem ölt meg a lezuhanó törmelék. További piroklasztikus áramlások és hamufelhőszakadások következtek, amelyek legalább 3 méternyi törmeléket hordtak össze, és hamufelhőbe burkolták azoknak a lakosoknak a holttestét, akik a házaikban húzódtak meg, vagy a tengerpart felé, illetve a Stabiae vagy Nuceria felé vezető utakon próbáltak menekülni. Így Pompeji egy 19-23 láb (6-7 méter) mély habkő- és hamuréteg alatt maradt eltemetve. A város hirtelen eltemetése arra szolgált, hogy a következő 17 évszázadban megvédje a várost a vandalizmustól, a fosztogatástól, valamint az éghajlat és az időjárás pusztító hatásaitól.

A Vezúv 79 ce-i kitörése által érintett olaszországi területEncyclopædia Britannica, Inc.

admin

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

lg