Moore & Associates zijn arbeidsrechtadvocaten uit Houston, Texas die u kunnen helpen uw rechten te beschermen als u wordt geconfronteerd met een criminele achtergrondcontrole of als een potentiële werkgever een kredietrapport opvraagt. Er zijn grenzen aan wat een potentiële werkgever kan vragen bij het verzamelen van informatie over uw criminele verleden en krediet geschiedenis. Wat zijn uw rechten als een werkgever vraagt om een antecedentenonderzoek uit te voeren?

Achtergrondcontroles in Texas zijn onderworpen aan de Fair Credit Reporting Act-wetgeving. Werkgevers zijn over het algemeen alleen in staat om terug te kijken in uw krediet en criminele geschiedenis 7 jaar, tenzij je meer dan $ 75.000 per jaar te maken. Als u meer dan 75.000 dollar per jaar gaat verdienen, kunnen werkgevers uw strafblad bekijken vanaf het moment dat u 18 werd. Er zijn ook enkele uitzonderingen op de regel van zeven jaar. Als u probeert te worden ingehuurd als bezorger, of in bepaalde andere beroepen, kan uw werkgever het recht hebben om een langer strafblad op te nemen.

In het algemeen probeert de wet een evenwicht te vinden tussen de rechten van individuen die hun tijd hebben uitgezeten en de rechten van werkgevers om hun legitieme zakelijke belangen te beschermen. Als uw potentiële werkgever een antecedentenonderzoek wil laten uitvoeren, moet de werkgever u daarvan schriftelijk in kennis stellen. Als u te maken krijgt met een strafrechtelijk antecedentenonderzoek of een kredietcontrole, en u maakt zich zorgen, kan het nuttig zijn om uw rechten te kennen en te begrijpen wanneer werkgevers u een baan kunnen weigeren op basis van hun ontdekkingen. Moore & Associates zijn arbeidsrecht advocaten die u kunnen helpen uw rechten te beschermen in Houston, Texas als u illegaal een baan is geweigerd. In sommige gevallen, hebben individuen met succes discriminatie rechtszaken aangespannen tegen werkgevers die strafrechtelijke achtergrondcontroles gebruikten om potentiële werknemers te discrimineren op basis van ras. Lees hieronder voor meer informatie.

Federale wetten ter bescherming van personen met een strafblad in Houston, Texas

Als u een strafblad hebt, bent u misschien begrijpelijkerwijs nerveus over het aspect van de criminele achtergrondcontrole bij het solliciteren naar een baan. Alles wat uw werkgever ontdekt tijdens een crimineel antecedentenonderzoek kan mogelijk worden gebruikt bij aanwervingsbeslissingen in banen in de particuliere sector. De Texaanse wet biedt in dit opzicht geen enkele bescherming aan individuen. Er zijn echter stappen die je kunt nemen als je een strafblad hebt om je rechten te beschermen. Ten eerste moet een werkgever altijd schriftelijk bekendmaken of hij van plan is een antecedentenonderzoek uit te voeren. Als u weet dat het antecedentenonderzoek uw strafblad aan het licht zal brengen, kunt u met uw contactpersoon in het bedrijf spreken over wat er is gebeurd en over wat u hebt gedaan om uw leven te beteren sinds uw veroordeling. Soms kan het bekendmaken van uw verhaal een sterk punt zijn in plaats van een zwak punt. Als u zich afvraagt of u deze informatie openbaar moet maken, Moore & Associates zijn arbeidsrechtadvocaten in Houston, Texas die u misschien kunnen helpen.

In sommige gevallen hebt u ook het recht om bepaalde misdrijven uit uw strafblad te wissen. U kunt contact opnemen met een advocaat die in staat kan zijn om u te helpen met het expungement proces. Als u bepaalde veroordelingen kunt laten uitwissen, kan het in uw belang zijn om dat te doen.

Finitief kan de Civil Rights Act u bepaalde bescherming bieden. Deze wet verbiedt discriminatie op basis van ras. Dankzij recent activistisch werk zijn veel werkgevers en het publiek zich er terdege van bewust dat de opsluitingspercentages voor Afro-Amerikanen hoger liggen dan die van de algemene bevolking. Wanneer werkgevers antecedentenonderzoeken uitvoeren en de informatie gebruiken voor aanwervingspraktijken, kan van de werkgever worden verlangd dat hij motiveert hoe het niet in dienst nemen van een sollicitant (op basis van een strafblad) de legitieme bedrijfsbelangen van het bedrijf beschermt. Factoren zoals de ernst van het misdrijf, de tijd die verstreken is sinds het misdrijf plaatsvond, en het soort baan waarvoor u solliciteert, kunnen worden meegewogen bij het bepalen of uw criminele achtergrond van invloed moet zijn op de aanwervingspraktijken. Als u denkt dat u te maken heeft gehad met discriminatie vanwege een criminele achtergrondcontrole, overweeg dan vandaag nog contact op te nemen met de arbeidsrechtadvocaat van Moore & Associates in Houston, Texas. Ons kantoor kan uw situatie bekijken en u helpen uw rechten te beschermen.

Kan u een baan worden geweigerd vanwege een slecht krediet?

Werkgevers kunnen ook een kredietcontrole uitvoeren tijdens het aanwervingsproces. Als u een slecht krediet hebt als gevolg van een faillissement of als gevolg van het niet betalen van rekeningen, kunt u zich zorgen maken over de vraag of uw slechte krediet van invloed kan zijn op uw vermogen om de baan te krijgen. Als u een baan probeert te krijgen bij een bank of in de financiële sector en u hebt een slecht krediet, kan uw kredietgeschiedenis van invloed zijn op uw vermogen om de baan te krijgen. Als u een leidinggevende functie probeert te krijgen of een functie waarbij u toegang hebt tot gevoelige consumenteninformatie, kan uw kredietgeschiedenis van invloed zijn op de beslissing om iemand aan te nemen. Werkgevers kunnen ook kijken naar uw geschiedenis van het betalen van uw schulden om te beoordelen hoe verantwoordelijk en georganiseerd u bent en om kandidaten te signaleren die een risico voor het bedrijf kunnen vormen. Het goede nieuws is dat volgens Nerd Wallet slechts ongeveer 25% van de werkgevers vraagt om kredietcontroles voor specifieke functies en slechts 6% vraagt om kredietcontroles van alle sollicitanten.

Hoe kunt u zich voorbereiden op een kredietcontrole? Ten eerste, betaal al uw rekeningen op tijd en zorg ervoor dat al uw rekeningen up-to-date zijn. Ten tweede, vraag om uw gratis jaarlijkse kredietrapport en schrijf naar de kredietrapportagebureaus als u discrepanties of onjuiste informatie op uw rapport opmerkt. Proactief zijn kan uw informatie (en uw kredietscore) beschermen.

Als een potentiële werkgever een kredietcontrole zal uitvoeren, moet uw werkgever u schriftelijk op de hoogte brengen. Als u verwacht dat uw potentiële werkgever een faillissement of wanbetaling op uw kredietgeschiedenis zal zien, kan het in uw eigen belang zijn om de wanbetalingen uit te leggen en uit te leggen wat u van de situatie hebt geleerd. Als bijvoorbeeld een dierbare ziek was en u daardoor achterliep met het betalen van bepaalde rekeningen, zal uw werkgever daar wellicht meer begrip voor hebben dan wanneer u een gokker was of onverantwoordelijk veel creditcards had. Ten slotte, als informatie in uw kredietrapport heeft geleid tot de weigering van een baan, hebt u het recht om te worden geïnformeerd dat deze informatie de beslissing van de werkgever heeft beïnvloed. Als u van mening bent dat u ten onrechte bent gediscrimineerd vanwege informatie op uw kredietrapport, overweeg dan om te spreken met de arbeidsrechtadvocaten in Houston, Texas bij Moore & Associates. Ons kantoor kan verschillende factoren bekijken om te bepalen of u ten onrechte een baan is geweigerd. Bijvoorbeeld, was uw kredietrapport accuraat? Was de baan in een gevoelige positie waar u de leiding zou hebben over de financiën van een bedrijf, winsten en verliezen, of toegang zou hebben tot gevoelige consumenteninformatie? Als u van mening bent dat u gediscrimineerd bent tijdens het aanwervingsproces, kunt u rechten hebben onder de wet. Moore & Associates zijn arbeidsrechtadvocaten in Houston, Texas die u wellicht kunnen helpen.

admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

lg