‘Sekse’ en ‘geslacht’ worden vaak door elkaar gebruikt, hoewel ze verschillende betekenissen hebben:

Sekse verwijst naar een reeks biologische attributen bij mens en dier. Het wordt voornamelijk in verband gebracht met fysieke en fysiologische kenmerken, waaronder chromosomen, genexpressie, hormoonniveaus en -functies, en voortplantings-/seksuele anatomie. Sekse wordt gewoonlijk gecategoriseerd als vrouwelijk of mannelijk, maar er is variatie in de biologische kenmerken waaruit sekse bestaat en hoe die kenmerken tot uiting komen.

Generaal verwijst naar de sociaal geconstrueerde rollen, gedragingen, uitingen en identiteiten van meisjes, vrouwen, jongens, mannen en genderdiverse mensen. Het beïnvloedt hoe mensen zichzelf en elkaar zien, hoe ze handelen en met elkaar omgaan, en de verdeling van macht en middelen in de samenleving. Genderidentiteit is niet beperkt tot een binaire indeling (meisje/vrouw, jongen/man) en is ook niet statisch; zij bestaat op een continuüm en kan in de loop van de tijd veranderen. Er bestaat een aanzienlijke diversiteit in de wijze waarop individuen en groepen gender begrijpen, ervaren en tot uitdrukking brengen door de rollen die zij aannemen, de verwachtingen die aan hen worden gesteld, de relaties met anderen en de complexe manieren waarop gender in de samenleving is geïnstitutionaliseerd.

Datum gewijzigd: 2020-04-28

admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

lg