• ISA Essentials. De website van de Internationale Zeebodemautoriteit is onmisbaar. Hier vindt u zowel officiële documenten als wetenschappelijke documenten en workshopbesprekingen die de besluitvorming van de ISA in hoge mate beïnvloeden.
 • Schatkist van de Stille Oceaan. Het Secretariaat van de Pacific Community biedt een uitstekende verzameling materialen die een synthese geven van de geologische, oceanografische, economische, juridische en ecologische aspecten van SBM. De documenten zijn het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de Europese Unie en de Pacific Community. Duidelijk geschreven, nuttig geïllustreerd, dankbaar oordeelkundig.
 • Conservation-Minded Scientists. DOSI (Deep Ocean Stewardship Initiative) is een goede inleidende bron van SBM-relevante wetenschappelijke artikelen en algemene informatie. Het door de EU gesponsorde MIDAS Project is de plek waar je heen moet om je verder te bekwamen.
 • Voorstanders. De Deep Sea Conservation Coalition neemt een algemeen standpunt in van betrokkenheid bij het voorzorgsbeginsel en spreekt op gematigde toon. Van de maatschappelijke organisaties die zich zorgen maken over de milieuschade van mijnbouw op de zeebodem, is de Deep Sea Mining Campaign, een in Australië gevestigde wereldwijde federatie van NGO’s en individuen (en een door TOF gesponsorde organisatie), misschien wel de meest prominente en actieve. DSMC heeft geholpen bij het organiseren van bijeenkomsten en demonstraties in eilandstaten in de Stille Oceaan en heeft onlangs een formeel voorstel ingediend bij de Internationale Zeebodemautoriteit waarin wordt opgeroepen tot een moratorium op de uitgifte van ISA-contracten totdat strenge, op voorzorg gerichte milieuvoorschriften zijn goedgekeurd.
 • Recent News

  Alberts, E. C. (2020, 16 juni) “Deep-sea mining: Een milieuoplossing of dreigende catastrofe?” Mongabay News. Opgehaald van: https://news.mongabay.com/2020/06/deep-sea-mining-an-environmental-solution-or-impending-catastrophe/
  Terwijl diepzeemijnbouw in geen enkel deel van de wereld is begonnen, hebben 16 internationale mijnbouwbedrijven contracten om de zeebodem te onderzoeken op mineralen binnen de Clarion Clipperton Zone (CCZ) in de oostelijke Stille Oceaan, en hebben andere bedrijven contracten om te zoeken naar knollen in de Indische Oceaan en de westelijke Stille Oceaan. In een nieuw rapport van de Deep Sea Mining Campaign en Mining Watch Canada wordt gesuggereerd dat de winning van polymetaalknollen negatieve gevolgen zou hebben voor de ecosystemen, de biodiversiteit, de visserij en de sociale en economische dimensies van de eilandstaten in de Stille Oceaan, en dat deze winning een voorzorgsbenadering vereist.

  “Nautilus Minerals geeft toe dat Papoea-Nieuw-Guinea een zeebodemmijnexperiment is.” 1 juni 2016. Media Release van de Papua New Guinean Alliance of Solwara Warriors en de Deep Sea Mining Campaign.
  Als Nautilus Minerals vandaag (6/1/16) haar AGM in Toronto houdt, moedigen de Papua New Guinean Alliance of Solwara Warriors en de Deep Sea Mining Campaign beleggers aan om goed na te denken over het houden van aandelen in dit bedrijf. Het 2015 Annual Information Form dat is ingediend bij de Canadese Securities Administrators onthult dat de wereld eerste vergunde zeebodemmijn in feite een enorm milieu, financieel en technologisch experiment is.

  “World Bank Report Urges Caution in Deep Sea Mining in the Pacific.” 28 april 2016. Persbericht van de Wereldbank.
  In een rapport van de Wereldbank wordt gemeenschappen in de Stille Oceaan voorzichtigheid aanbevolen wanneer zij zich gaan bezighouden met diepzeemijnbouw, omdat dit waarschijnlijk onherstelbare schade zal toebrengen aan zowel het ecosysteem als de samenleving vanwege het huidige gebrek aan gevestigde governance.

  SMD Levert voertuigen voor diepzeemijnbouw. Hydro International. 2 februari 2016.
  Subsea engineering company SMD heeft een belangrijke mijlpaal gepasseerd nu de MV Happy Delta, geladen met ’s werelds eerste diepzeemijnbouwvoertuigen, de haven van Tyne in het Verenigd Koninkrijk heeft verlaten.

  Broad, William. “De 40.000-mijls vulkaan,” The New York Times. 12 januari 2016.
  Een uiterst interessant en boeiend artikel over de midocean rigs, en het leven dat zich daar ophoudt. Onlangs zijn wetenschappers begonnen met een grote nieuwe inspanning om deze diepzee vulkanen te bestuderen. Voor de westkust hebben zij een zeer actieve bergkam bekabeld met honderden sensoren en camera’s, en kabels die de metingen naar de kust zenden. Het oceaanobservatorium zal minstens een kwart eeuw operationeel zijn. Deze maand (januari) wordt de vloedgolf van gegevens op het internet gezet. “Honderden wetenschappers over de hele wereld zullen nu een van de meest rusteloze en raadselachtige kenmerken van de aarde net zo moeiteloos in de gaten kunnen houden als het lezen van hun e-mail.”

  ’s Werelds eerste voorstel voor diepzeemijnbouw negeert de gevolgen van zijn impact op oceanen. (29 september 2015). Persbericht. Deep Sea Mining Campaign, Economist at Large, MiningWatch Canada, EarthWorks, Oasis Earth.
  Terwijl de diepzeemijnbouwindustrie op investeerders jaagt tijdens de Asia Pacific Deep Sea Mining Summit, onthult een nieuwe kritiek van de Deep Sea Mining Campaign onverdedigbare gebreken in de Environmental and Social Benchmarking Analysis van het Solwara 1-project in opdracht van Nautilus Minerals. Vind het volledige rapport hier.

  Annotated Bibliography

  “Nautilus Minerals geeft toe dat Papoea-Nieuw-Guinea een zeebodemmijnexperiment is.” 1 juni 2016. Media Release van de Papua New Guinean Alliance of Solwara Warriors en de Deep Sea Mining Campaign.
  Als Nautilus Minerals vandaag (6/1/16) haar AGM in Toronto houdt, moedigen de Papua New Guinean Alliance of Solwara Warriors en de Deep Sea Mining Campaign beleggers aan om goed na te denken over het houden van aandelen in dit bedrijf. Het 2015 Annual Information Form dat is ingediend bij de Canadese Securities Administrators onthult dat de wereld eerste vergunde zeebodemmijn in feite een enorm milieu, financieel en technologisch experiment is.

  “World Bank Report Urges Caution in Deep Sea Mining in the Pacific.” 28 april 2016. Persbericht van de Wereldbank.
  In een rapport van de Wereldbank wordt gemeenschappen in de Stille Oceaan voorzichtigheid aanbevolen wanneer zij zich gaan bezighouden met diepzeemijnbouw, omdat dit waarschijnlijk onherstelbare schade zal toebrengen aan zowel het ecosysteem als de samenleving vanwege het huidige gebrek aan gevestigde governance.

  SMD Levert voertuigen voor diepzeemijnbouw. Hydro International. 2 februari 2016.
  Subsea engineering company SMD heeft een belangrijke mijlpaal gepasseerd nu de MV Happy Delta, geladen met ’s werelds eerste diepzeemijnbouwvoertuigen, de haven van Tyne in het Verenigd Koninkrijk heeft verlaten.

  Broad, William. “De 40.000-mijls vulkaan,” The New York Times. 12 januari 2016.
  Een uiterst interessant en boeiend artikel over de midocean rigs, en het leven dat zich daar ophoudt. Onlangs zijn wetenschappers begonnen met een grote nieuwe inspanning om deze diepzee vulkanen te bestuderen. Voor de westkust hebben zij een zeer actieve bergkam bekabeld met honderden sensoren en camera’s, en kabels die de metingen naar de kust zenden. Het oceaanobservatorium zal minstens een kwart eeuw operationeel zijn. Deze maand (januari) wordt de vloedgolf van gegevens op het internet gezet. “Honderden wetenschappers over de hele wereld zullen nu een van de meest rusteloze en raadselachtige kenmerken van de aarde net zo moeiteloos in de gaten kunnen houden als het lezen van hun e-mail.”

  ’s Werelds eerste voorstel voor diepzeemijnbouw negeert de gevolgen van zijn impact op oceanen. (29 september 2015). Persbericht. Deep Sea Mining Campaign, Economist at Large, MiningWatch Canada, EarthWorks, Oasis Earth.
  Terwijl de diepzeemijnbouwindustrie investeerders opjaagt op de Asia Pacific Deep Sea Mining Summit, onthult een nieuwe kritiek van de Deep Sea Mining Campaign onverdedigbare gebreken in de Environmental and Social Benchmarking Analysis van het Solwara 1-project in opdracht van Nautilus Minerals. Het volledige rapport is hier te vinden.

  Blue Growth Opportunities for marine and maritime sustainable growth Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s COM(2012)
  Volledige samenvatting van door de EU gefinancierde informatie die voorbeelden laat zien van de pro-mijnbouw en anti-mijnbouw sentimenten van de schizofrene Europese aanpak.

  “Diepzee mineraalafzettingen als een bron van kritische metalen voor high- en groene-technologische toepassing: Comparison with land-based resources, “James R. Hein, Kira Mizell, Andrea Koschinsky, Tracey A. Conrad Ore Geology Reviews (Impact Factor: 3.38). 12/2012; 51:1-14. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2012.12.001
  Informed statement of the basic case for DSM as a necessary element of green tech growth.

  EPA Staff Report EEZ000006 Chatham Rock Phosphate Limited Marine Consent Application. Augustus 2014. Nieuw-Zeelandse regering, Wellington, Nieuw-Zeeland, pp. 1-175.
  Waakhond aan het werk: Nieuw-Zeelands EPA zegt dat voorstellen om fosfaatwinning op 400 meter diepte uit te voeren in het Chatham Rise-gebied van de EEZ van het land onaanvaardbaar zijn.

  Global Ocean Commission (november 2013) Policy Options Paper #5. Strengthening deep seabed mining regulation.
  Judieuze samenvatting van aanbevelingen over hoe SBM te besturen. Solide werk.

  Hannington, Mark, et al. The Abundance of seafloor massive sulfide deposits. Geology, December 2011
  Waarschijnlijke bronnen van onderzeese strategische mineralen.

  International Seabed Authority. Developing a Regulatory Framework for Mineral Exploitation in the Area: A discussion paper on the Development and Implementation of a Payment Mechanism in the Area for Consideration by Members of the Authority and All Stakeholders.
  Niet voor de zwakkeren onder ons: een uitputtende beschouwing van de wijze waarop SBM de kosten van haar regelgevers kan dragen.

  International Seabed Authority. Environmental management plan for the Clarion-Clipperton Zone, goedgekeurd in juli 2012
  Precedentieel belangrijk ISA-document om de prospectie van mangaanknollen in de Stille Oceaan te regelen.

  International Seabed Authority. Milieubeheersplan voor de Clarion-Clipperton Zone. A partnership approach.
  Het proces waarmee het plan tot stand is gekomen.

  Luick, John L. Physical Oceanographic Assessment of the Nautilus EIS for the Solwara 1 Project. November 2012. Voorbereid voor de Deep Sea Mining Campaign (gelieerd aan Friends of the Earth Australia)
  Dit rapport beoordeelt de oceanografische elementen van het Nautilus Solwara 1 Environmental Impact Statement (EIS) en concludeert dat het EIS de risico’s voor lokale gemeenschappen en het mariene milieu bagatelliseert. Het rapport maakt duidelijk dat er behoefte is aan een zware beoordeling en inbreng van diverse doelgroepen in milieueffectrapporten.

  Mengerink, K.J., et al., 2014. “A Call for Deep-Ocean Stewardship”
  Collectieve publieke uitspraak door vooraanstaande mariene wetenschappers.

  MIDAS, 2014. “Deep-Sea Mining:An Introduction.”
  Uitstekende samenvatting.

  Michelle Allsopp, et al. “Review of the Current State of Development and the Potential for Environmental Impacts of Seabed Mining Operations.” Greenpeace Research Laboratories Technisch Rapport (Review) 03-2013: 50pp.
  Een nuttig compendium van informatie vanuit een goed-SBM-is-geen-SBM-standpunt.

  Rosembaum, Helen. Uit ons dieptepunt: Mijnbouw op de oceaanbodem in Papoea-Nieuw-Guinea. Oktober 2011.
  Het rapport beschrijft de ernstige milieu- en sociale gevolgen die worden verwacht als gevolg van ongekende mijnbouw op de oceaanbodem in Papoea-Nieuw-Guinea. Het belicht de ernstige tekortkomingen in het MER van Nautilus Minerals, zoals het feit dat het bedrijf onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de toxiciteit van zijn proces op vent-soorten, en onvoldoende rekening heeft gehouden met toxische effecten op organismen in de mariene voedselketen.

  Helen Rosenbaum, Helen en Grey, Francis. Accountability ZERO: A Critique Of The Nautilus Minerals Environmental And Social Benchmarking Analysis Of The Solwara 1 Project.
  Terwijl de diepzeemijnbouwindustrie investeerders najaagt op de Asia Pacific Deep Sea Mining Summit, onthult deze kritiek, onderschreven door een coalitie van economen, wetenschappers en groepen uit het maatschappelijk middenveld, onverdedigbare tekortkomingen in de Environmental and Social Benchmarking Analysis van het Solwara 1-project, waartoe Nautilus Minerals opdracht heeft gegeven. De voorgestelde diepzeemijn Solwara 1, gelegen in de Bismarckzee van Papoea-Nieuw-Guinea, is de eerste ter wereld die een exploitatievergunning krijgt.

  Secretariat of the Pacific Community (SPC) Series

  SPC-EU Deep Sea Minerals Project
  1A – Sea-Floor Massive Sulphides A physical, biological, environmental, and technical review
  1B – Manganese Nodules A physical, biological, environmental, and technical review
  1C – Cobalt-rich Ferromanganese Crusts A physical, biological, environmental, and technical review
  2 – Deep Sea Minerals and the Green Economy
  Onmisbaar geheel van hulpbronnen.

  United Nations Center for Biological Diversity. “Verklaring van de uitvoerend secretaris van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit ter gelegenheid van de 21e zitting van de Internationale Zeebodemautoriteit.” 13-24 juli 2015, Kingston, Jamaica.
  Het CBD kondigt zijn plan aan om met de ISA samen te werken om de best beschikbare wetenschappelijke informatie over de biodiversiteit in zee en aan de kust te leveren voor effectieve en legitieme milieueffectbeoordelingen.

  Van Dover, C.L., 2014. Impacts of anthropogenic disturbances at deep-sea hydrothermal vent ecosystems: A review. Marine Environmental Research (0).
  Indispensable review from the world’s leading expert on hydrothermal vent zones.

  Zhou, 2016 China’s diepzeemissie om de rijkdom onder de oceaanbodem te delven

  China intensiveert de activiteiten in een van de laatste grenzen van minerale rijkdom – de afgelegen zeebodems die kilometers onder de Indische en Stille Oceaan liggen.

  TERUG NAAR ONDERZOEK

  admin

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  lg