Historia

Wydaje się pewne, że Pompeje, Herculaneum i pobliskie miasta zostały po raz pierwszy zasiedlone przez mówiących po oskańsku potomków neolitycznych mieszkańców Kampanii. Dowody archeologiczne wskazują, że oskańska wioska Pompeje, strategicznie położona w pobliżu ujścia rzeki Sarnus, wkrótce znalazła się pod wpływem kulturalnych Greków, którzy osiedlili się po drugiej stronie zatoki w VIII wieku p.n.e. Wpływy greckie zostały jednak podważone. Wpływy greckie zostały jednak podważone, gdy Etruskowie przybyli do Kampanii w VII wieku. Wpływy Etrusków pozostały silne do czasu, gdy ich potęga morska została zniszczona przez króla Syrakuz Hierona I w bitwie morskiej u wybrzeży Cumae w 474 r. p.n.e. Nastąpił drugi okres greckiej hegemonii. Następnie, pod koniec V wieku, wojowniczy Samnici, italskie plemię, podbili Kampanię, a Pompeje, Herkulanum i Stabiae stały się miastami Samnitów.

Pompeje

Kamienna droga w Pompejach, Włochy.

© Danilo Ascione/stock.adobe.com

Zdobądź subskrypcję Britannica Premium i uzyskaj dostęp do ekskluzywnych treści. Subscribe Now

Pompeje są po raz pierwszy wspomniane w historii w 310 r. p.n.e., kiedy to podczas drugiej wojny samnickiej rzymska flota wylądowała w porcie Sarnus w Pompejach i stamtąd dokonała nieudanego ataku na sąsiednie miasto Nuceria. Pod koniec wojen samnickich Kampania weszła w skład konfederacji rzymskiej, a miasta stały się „sojusznikami” Rzymu. Nie zostały one jednak całkowicie podporządkowane i zromanizowane aż do czasów wojny społecznej. W czasie tej wojny Pompeje przyłączyły się do rewolty Włochów przeciwko Rzymowi i zostały oblężone przez rzymskiego generała Lucjusza Korneliusza Sullę w 89 roku p.n.e. Po zakończeniu wojny Pompeje, wraz z resztą Italii na południe od Padu, otrzymały obywatelstwo rzymskie. Jednak w ramach kary za udział Pompejów w wojnie założono tam kolonię rzymskich weteranów pod wodzą Publiusza Sulli, bratanka rzymskiego generała. Łacina zastąpiła język oskański jako język urzędowy, a miasto szybko stało się zromanizowane pod względem instytucji, architektury i kultury.

Zamieszki w amfiteatrze w Pompejach między Pompejanami a Nuceryjczykami w 59 r. n.e. opisał rzymski historyk Tacyt. Trzęsienie ziemi w 62 r. wyrządziło ogromne szkody zarówno w Pompejach, jak i w Herkulanum. Miasta nie zdążyły się jeszcze podnieść po tej katastrofie, gdy 17 lat później dosięgła je ostateczna zagłada.

Wezuwiusz wybuchł 24 sierpnia 79 roku. Żywa relacja naocznego świadka zachowała się w dwóch listach napisanych przez Pliniusza Młodszego do historyka Tacyta, który pytał o śmierć Pliniusza Starszego, dowódcy rzymskiej floty w Misenum. Pliniusz Starszy wyruszył z Misenum, by pomóc poszkodowanej ludności i przyjrzeć się z bliska zjawiskom wulkanicznym, a zmarł w Stabiae. Wykopaliska i badania wulkanologiczne, zwłaszcza pod koniec XX wieku, pozwoliły poznać dalsze szczegóły. Tuż po południu 24 sierpnia fragmenty popiołu, pumeksu i innych gruzów wulkanicznych zaczęły spływać na Pompeje, szybko pokrywając miasto do głębokości ponad 3 metrów i powodując zawalenie się dachów wielu domów. Rano 25 sierpnia fale materiału piroklastycznego i rozgrzanego gazu, znane jako nuées ardentes, dotarły do murów miasta i wkrótce uduszyły tych mieszkańców, którzy nie zostali zabici przez spadające odłamki. Kolejne spływy piroklastyczne i deszcze popiołu dodały co najmniej kolejne 9 stóp gruzu i utrwaliły w warstwie popiołu ciała mieszkańców, którzy zginęli, schroniwszy się w swoich domach lub próbując uciec w kierunku wybrzeża albo drogami prowadzącymi do Stabiae lub Nucerii. W ten sposób Pompeje pozostały pogrzebane pod warstwą pumeksu i popiołu o głębokości od 19 do 23 stóp (6 do 7 metrów). Nagłe zasypanie miasta chroniło je przez następne 17 wieków przed wandalizmem, grabieżami i niszczącym wpływem klimatu i pogody.

Obszar Włoch dotknięty erupcją Wezuwiusza w 79 r. ceEncyclopædia Britannica, Inc.

.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

lg