Kiedy kupujesz produkt zapakowany w PET, wybrałeś opakowanie z ustaloną, dostępną opcją wycofania z eksploatacji – recyklingiem. Pojemniki PET są zbierane, sortowane, przetwarzane, czyszczone, a następnie przerabiane na wiele nowych produktów, w tym włókno do produkcji odzieży i dywanów, wypełnienie do mebli miękkich i śpiworów, taśmy do palet, butelki na żywność i nieżywność oraz opakowania termoformowane, takie jak kubki i pojemniki na żywność na wynos.

Recykling butelki PET chroni ją przed wyrzuceniem na wysypisko, ale robi znacznie więcej. Przetworzona żywica PET jest cennym surowcem produkcyjnym, który może być ponownie przetworzony i wielokrotnie wykorzystany w butelkach. Recykling zamiast składowania na wysypiskach, a następnie wykorzystanie przetworzonego materiału PET jako surowca do produkcji nowych produktów, znacznie zmniejsza wpływ emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla oraz wymaga mniejszej ilości energii do wytworzenia nowego produktu.

Prawie 1,6 miliarda funtów czystego przetworzonego PET trafiło z powrotem do produkcji nowych produktów – takich jak te na zdjęciu powyżej – w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 2018 r.

.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

lg