Kofeina jest najszerzej spożywaną substancją psychoaktywną na świecie. Jest łatwo dostępna w kawie oraz innych produktach spożywczych i napojach, a także stosowana do łagodzenia senności, zwiększania wydajności i leczenia bezdechu u wcześniaków. W niniejszym przeglądzie systematycznie analizowano dowody pochodzące z badań epidemiologicznych i randomizowanych badań kontrolowanych, dotyczące szkodliwego wpływu kawy i kofeiny na sen. Kofeina zazwyczaj wydłużała czas opóźnienia snu, skracała całkowity czas snu i efektywność snu oraz pogarszała postrzeganą jakość snu. Sen wolnofalowy i elektroencefalograficzna (EEG) aktywność wolnofalowa były zazwyczaj zmniejszone, podczas gdy faza 1, czuwanie i pobudzenie były zwiększone. Stwierdzono zależności dawka- i czas-odpowiedź. Sen starszych dorosłych może być bardziej wrażliwy na kofeinę w porównaniu z młodszymi dorosłymi. Wyraźne różnice indywidualne występują również u osób młodych, a badania genetyczne pozwoliły na wyodrębnienie funkcjonalnych polimorfizmów genów zaangażowanych w neurotransmisję i metabolizm adenozyny, które przyczyniają się do indywidualnej wrażliwości na zaburzenie snu przez kofeinę. Większość badań przeprowadzono wśród dorosłych mężczyzn z krajów zachodnich, co ogranicza możliwość generalizacji wyników. Biorąc pod uwagę znaczenie dobrego snu dla ogólnego stanu zdrowia i funkcjonowania, uzasadnione są badania podłużne mające na celu ustalenie ewentualnych związków przyczynowych między wywołanymi przez kawę i kofeinę zmianami w jakości snu a rozwojem stanu zdrowia.

.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

lg