Vi har gett dig en användbar CPA-kalkylator nedan för att räkna ut din CPA. Dessutom kan du härleda det antal förvärv (och pengar) som du behöver för att nå en viss CPA. Experimentera gärna med olika scenarier för att hjälpa dig att förstå denna prismodell bättre.

CPA-kalkylator:

Vad betyder CPA?

CPA står för Cost Per Acquisition (kostnad per förvärv) eller Cost Per Action (kostnad per åtgärd).

Cost Per Acquisition (kostnad per förvärv) innebär att man betalar för försäljning. En utbetalning utlöses när en försäljning orsakas av att en annons ses (eller klickas på). Det är i allmänhet upp till annonsören vilken annons som orsakade försäljningen, eftersom det kan vara mycket komplicerat att direkt hänföra en försäljning till en specifik orsak på nätet.

Kostnad per åtgärd innebär att en utbetalning utlöses varje gång en annons orsakar en viss åtgärd. Detta kan betyda vad som helst i teorin, men i praktiken används det vanligen för registrering av formulär.

Notera: En ”åtgärd” kan vara vad som helst – därför är CPL-, CPI- och till och med CPE-kampanjer tekniskt sett alla också CPA-kampanjer.

Förvärv eller åtgärder kallas också vanligen för konverteringar (som i ”min kampanj fick 20 konverteringar”). CPC var förstås redan upptaget av Cost Per Click, vilket förmodligen är anledningen till att man valde det klumpiga Cost Per Acquisition i stället för Cost Per Conversion.

admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

lg