Ett GAD-antikroppstest innebär samma procedur som andra blodtester.

En sjukvårdspersonal tar ett blodprov genom att rengöra ett hudområde, vanligtvis på armen, och föra in en nål genom det för att nå en ven och ta blod. Det lilla såret kan vara lätt smärtsamt efteråt.

De skickar sedan provet till forskare i ett laboratorium som testar det för GAD-antikroppar och eventuellt utför andra tester samtidigt.

Vad betyder resultaten av GAD-antikroppar?

Resultaten av GAD-antikroppstestet bekräftar nivån av GAD-antikroppar i blodet. Ett normalt resultat är under 5 enheter/ml.

Höga nivåer av GAD-antikroppar förekommer ofta hos personer med ett lägre kroppsmasseindex (BMI) och förutspår en snabbare utveckling mot behov av insulin. Extremt höga nivåer av GAD-antikroppar (1 000 enheter/ml) kan bero på stiff-person-syndromet, ett autoimmunt tillstånd som orsakar progressiv muskelstyvhet och spasmer.

Typ 1-diabetes är mindre vanligt än typ 2-diabetes och uppträder vanligtvis hos barn och unga vuxna. Om läkaren är osäker på om en vuxen har LADA eller typ 2-diabetes kan läkaren använda ett GAD-antikroppstest för att hjälpa till att fastställa rätt diagnos.

Andra tester för diabetes

Dela på Pinterest
Ett GAD-antikroppstest är inte en rutinundersökning för diabetes.

Läkare utför inte rutinmässigt GAD-antikroppstestet på personer med diabetes.

De använder testet när det uppstår tvivel om vilken typ av diabetes en person har utvecklat. Ett test kan vara till nytta när en vuxen som presenterar sig med nytillkommen diabetes får diagnosen typ 2-diabetes på grund av sin ålder men inte svarar på orala diabetesmediciner.

Förutom GAD-antikroppar kan läkare kontrollera om det finns andra antikroppar i blodet. Förekomsten av ytterligare autoantikroppar stärker diagnosen autoimmun diabetes. Dessa autoantikroppar kan omfatta:

  • insulinom-associerat antigen-2 autoantikroppar
  • insulin autoantikroppar, eftersom insulin i sig självt kan utlösa en immunattack
  • zinktransportör 8 (ZT8)
  • islet cell cytoplasmic autoantibodies (ICA), som också får immunsystemet att rikta in sig på insulinproducerande celler

Standardtester för diabetes, t.ex. blodsocker- eller glykohemoglobintest, är vanligtvis tillräckliga för att en läkare ska kunna diagnostisera typ 1- eller typ 2-diabetes.

Flera kliniska kännetecken hjälper också till att skilja mellan de två typerna av diabetes. Dessa inkluderar bl.a. följande:

  • åldern vid insjuknandet
  • kroppsmasseindex (BMI)
  • familjehistoria
  • förekomst av andra autoimmuna tillstånd
  • symptomens svårighetsgrad
  • initialt svar på antidiabetisk medicinering

Personer med LADA är ofta magra, medan de flesta personer med typ 2-diabetes är överviktiga eller har fetma.

Vilka andra tillstånd resulterar i höga GAD-antikroppsnivåer?

Autoimmunitet mot den neurotransmittor som GAD-antikropparna riktar sig mot kan resultera i en nervsjukdom som kallas stiff-person-syndromet.

Detta tillstånd är sällsynt men många personer med stiff-person-syndromet har typ 1-diabetes. Symtomen på stiff-person-syndromet, som utvecklas långsamt, omfattar muskelstelhet och spasmer. Dessa symtom drabbar främst bålen, men de kan också förekomma i extremiteterna.

Nivån av GAD-antikroppar är vanligtvis mycket högre hos personer som har stiff-person-syndrom än hos personer med typ 1-diabetes.

admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

lg