Beskrivning

Lacrimal sac är den övre utspädda änden av den nasolakrimal ductus och ligger i ett djupt spår som bildas av lacrimala benet och den främre processen i överkäken.

Den är oval till formen och mäter mellan 12 och 15 mm i längd; dess övre ände är stängd och avrundad; dess undre fortsätter in i den nasolakrimonella kanalen. Dess ytliga yta är täckt av en fibrös expansion som härrör från det mediala palpebrala ligamentet, och dess djupa yta korsas av den lacrimala delen av Orbicularis oculi, som är fäst vid krönet på tårbenet.

Lakralsäcken består av en elastisk fibersköld som invändigt är fodrad med slemhinna: den senare är genom de lacrimala kanalerna kontinuerlig med bindhinnan och genom den nasolakrimala kanalen med slemhinnan i näshålan.

Denna definition innehåller text från en offentlig utgåva av Gray’s Anatomy (20:e amerikanska upplagan av Gray’s Anatomy of the Human Body, publicerad 1918 – från http://www.bartleby.com/107/).

Anatomisk hierarki

Allmän anatomi > Sinnenas organ > Ögat och relaterade strukturer > Accessoriska visuella strukturer > Lacrimalapparat > Lacrimal sac

admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

lg