”Kön” och ”genus” används ofta synonymt trots att de har olika betydelser:

Kön avser en uppsättning biologiska egenskaper hos människor och djur. Det är främst förknippat med fysiska och fysiologiska egenskaper som kromosomer, genuttryck, hormonnivåer och -funktion samt reproduktiv/sexuell anatomi. Kön kategoriseras vanligen som kvinnligt eller manligt, men det finns variation i de biologiska attribut som ingår i könet och hur dessa attribut uttrycks.

Kön avser de socialt konstruerade rollerna, beteendena, uttrycken och identiteterna hos flickor, kvinnor, pojkar, män och könsblandade personer. Det påverkar hur människor uppfattar sig själva och varandra, hur de agerar och interagerar samt fördelningen av makt och resurser i samhället. Könsidentitet är inte begränsad till ett binärt mönster (flicka/kvinna, pojke/man) och är inte heller statisk; den existerar längs ett kontinuum och kan förändras med tiden. Det finns en betydande mångfald i hur individer och grupper förstår, upplever och uttrycker kön genom de roller de tar på sig, de förväntningar som ställs på dem, relationerna med andra och de komplexa sätt på vilka könstillhörighet institutionaliseras i samhället.

Datum för ändring: 2020-04-28

admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

lg