Wnioskowanie o transkrypty

Istnieją różne sposoby, w jakie można uzyskać oficjalny transkrypt UWRF. Transkrypty są zamawiane online przez Credentials do odbioru osobistego, dostarczenia pocztą, Fed-Ex z dnia na dzień, oraz w wersji elektronicznej/PDF.

Odbiór osobisty: Transkrypty mogą być odebrane osobiście po złożeniu zamówienia z dowodem tożsamości ze zdjęciem. Mogą one również zostać odebrane przez inną osobę w Państwa imieniu. Osoba odbierająca musi być określona w oryginalnym zamówieniu i musi okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Transkrypty będą umieszczone w jednej zaklejonej kopercie; jeśli przedstawiasz je innemu odbiorcy NIE OTWIERAJ.

Poczta: Transkrypt zostanie umieszczony w jednej zaklejonej kopercie i dostarczony pocztą na adres podany w zamówieniu. Zamówienia pocztowe złożone w dniu roboczym są zazwyczaj wysyłane następnego dnia. Jeśli wysyłasz transkrypt do siebie z zamiarem dostarczenia go do innej osoby, NIE OTWIERAJ koperty. Przesyłki krajowe i międzynarodowe FedEx są opcjonalne i będą odpowiednio płatne.

Poczta elektroniczna/PDF: Transkrypt zostanie dostarczony do odbiorcy jako zabezpieczony plik PDF tego samego dnia. Bezpieczny PDF nie może być edytowany. Początkowo wysłany PDF będzie oficjalnym dokumentem. Odbiorca może zapisać plik PDF w innym miejscu poza skrzynką odbiorczą, ponieważ po 30 dniach straci dostęp do dokumentu.

Ważne:

Preferowana metoda dostawy jest pomiędzy tobą a twoim odbiorcą. Do TWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI należy sprawdzenie preferowanego sposobu dostarczenia dokumentu przez odbiorcę. W przypadku zamówienia transkryptu przy użyciu metody dostawy, której odbiorca nie akceptuje, konieczne będzie złożenie nowego zamówienia na koszt odbiorcy. Z tego powodu gorąco zachęcamy do potwierdzenia preferowanej przez odbiorcę metody dostawy przed złożeniem zamówienia na transkrypt.

Standardowy czas przetwarzania od złożenia zamówienia na transkrypt wynosi od 1 do 3 dni roboczych.

***Międzynarodowe transkrypty: aby uzyskać proste instrukcje dotyczące wysyłania transkryptów z UWRF za granicę, kliknij tutaj.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

lg