Moore & Associates są adwokatami prawa pracy w Houston w Teksasie, którzy mogą pomóc Ci chronić Twoje prawa, jeśli masz do czynienia z prześwietleniem kryminalnym lub jeśli potencjalny pracodawca sprawdza Twoją historię kredytową. Istnieją ograniczenia co do tego, czego potencjalny pracodawca może zażądać podczas zbierania informacji o twojej historii kryminalnej i kredytowej. Jakie są Twoje prawa, jeśli pracodawca prosi o sprawdzenie przeszłości?

Sprawdzanie przeszłości w Teksasie podlega przepisom Fair Credit Reporting Act. Pracodawca może sprawdzić Twoją historię kredytową i kryminalną tylko przez 7 lat, chyba że zarabiasz ponad $75,000 rocznie. Jeśli będziesz zarabiać więcej niż $75,000 rocznie, pracodawcy mogą sprawdzić Twoją historię kryminalną od momentu ukończenia 18 roku życia. Istnieją również pewne wyjątki od zasady siedmiu lat. Jeśli starasz się o zatrudnienie jako kierowca dostawczy, lub w niektórych innych zawodach, pracodawca może mieć prawo do wzięcia pod uwagę dłuższej historii kryminalnej.

Ogólnie rzecz biorąc, prawo stara się zrównoważyć prawa osób, które odbyły karę i prawa pracodawców do ochrony ich uzasadnionych interesów biznesowych. Jeśli twój potencjalny pracodawca chce przeprowadzić prześwietlenie, musi cię o tym poinformować na piśmie. Jeśli jesteś narażony na sprawdzenie przeszłości kryminalnej lub kredytowej i masz obawy, pomocne może być poznanie swoich praw i zrozumienie, kiedy pracodawca może odmówić Ci zatrudnienia na podstawie tych informacji. Moore & Associates są adwokatami prawa pracy, którzy mogą pomóc chronić twoje prawa w Houston, Texas, jeśli nielegalnie odmówiono ci zatrudnienia. W niektórych przypadkach, osoby z powodzeniem złożyły pozwy o dyskryminację przeciwko pracodawcom, którzy używali sprawdzania przeszłości kryminalnej do dyskryminowania potencjalnych pracowników na podstawie rasy. Przeczytaj poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Prawa federalne chroniące osoby z przeszłością kryminalną w Houston, Texas

Jeśli posiadasz przeszłość kryminalną, możesz być zdenerwowany aspektem sprawdzania przeszłości kryminalnej przy ubieganiu się o pracę. Wszystko, co twój pracodawca odkryje podczas sprawdzania przeszłości kryminalnej, może być potencjalnie wykorzystane przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu w sektorze prywatnym. Prawo Teksasu nie zapewnia osobom fizycznym żadnej ochrony w tym zakresie. Istnieją jednak kroki, które możesz podjąć, jeśli jesteś karany, aby chronić swoje prawa. Po pierwsze, pracodawca musi zawsze ujawnić na piśmie, czy zamierza dokonać sprawdzenia przeszłości kryminalnej. Jeśli wiesz, że sprawdzenie przeszłości ujawni twoją kartotekę, możesz porozmawiać z osobą kontaktową w firmie o tym, co się stało i co zrobiłeś, aby zmienić swoje życie od czasu skazania. Czasami ujawnienie swojej historii może być raczej mocną stroną niż słabością. Jeśli obawiasz się, czy należy ujawnić te informacje, Moore & Associates są adwokaci prawa pracy w Houston, Texas, który może być w stanie help you.

W niektórych przypadkach, może również mieć prawo do usunięcia niektórych przestępstw z rejestru. Możesz chcieć skontaktować się z prawnikiem, który może być w stanie pomóc Ci w procesie wydalenia. Jeśli można uzyskać pewne skazania usunięte, może to być w najlepszym interesie, aby to zrobić.

Wreszcie, Civil Rights Act może zaoferować Ci pewne zabezpieczenia. Ustawa ta zakazuje dyskryminacji ze względu na rasę. Dzięki ostatnim działaniom aktywistów, wielu pracodawców i opinia publiczna są świadomi, że wskaźnik uwięzienia Afroamerykanów jest wyższy niż ogółu populacji. Kiedy pracodawca przeprowadza badanie przeszłości kryminalnej i wykorzystuje te informacje przy zatrudnianiu, może być zobowiązany do uzasadnienia, w jaki sposób niezatrudnienie kandydata (na podstawie jego przeszłości kryminalnej) chroni uzasadnione interesy firmy. Czynniki takie jak waga przestępstwa, czas, jaki upłynął od jego popełnienia oraz rodzaj pracy, o którą się ubiegasz, mogą być brane pod uwagę przy określaniu, czy twoja przeszłość kryminalna powinna mieć wpływ na praktyki rekrutacyjne. Jeśli uważasz, że spotkałeś się z dyskryminacją z powodu sprawdzenia przeszłości kryminalnej, rozważ dotarcie do adwokata prawa pracy w Moore & Associates w Houston, Texas dzisiaj. Nasza firma może zbadać twoją sytuację i pomóc ci chronić twoje prawa.

Czy można odmówić ci pracy z powodu złych kredytów?

Pracodawcy mogą również przeprowadzić kontrolę kredytową podczas procesu zatrudniania. Jeśli masz zły kredyt z powodu bankructwa lub z powodu niepłacenia rachunków, możesz być zaniepokojony, czy twój zły kredyt może wpłynąć na twoją zdolność do uzyskania pracy. Jeśli starasz się o pracę w banku lub w finansach i masz zły kredyt, Twoja historia kredytowa może mieć wpływ na Twoją zdolność do otrzymania pracy. Jeśli starasz się o stanowisko kierownicze lub stanowisko, na którym możesz mieć dostęp do poufnych informacji o konsumentach, Twoja historia kredytowa może mieć wpływ na decyzje o zatrudnieniu. Pracodawcy mogą również sprawdzać historię spłacania długów, aby ocenić, na ile jesteś odpowiedzialny i zorganizowany oraz aby zaznaczyć kandydatów, którzy mogą stanowić zagrożenie dla firmy. Dobra wiadomość jest taka, że według Nerd Wallet, tylko około 25% pracodawców prosi o sprawdzenie historii kredytowej w przypadku konkretnych stanowisk, a tylko 6% prosi o sprawdzenie historii kredytowej wszystkich kandydatów.

Jak możesz się przygotować na kontrolę kredytową? Po pierwsze, zapłać wszystkie swoje rachunki na czas i upewnij się, że wszystkie rachunki są aktualne. Po drugie, poproś o swój bezpłatny roczny raport kredytowy i napisz do agencji sprawozdawczości kredytowej, jeśli zauważysz jakiekolwiek rozbieżności lub nieprawidłowe informacje w swoim raporcie. Bycie proaktywnym może chronić twoje informacje (i twój wynik kredytowy).

Jeśli potencjalny pracodawca będzie sprawdzał twoją historię kredytową, musi cię o tym poinformować na piśmie. Jeśli spodziewasz się, że potencjalny pracodawca zobaczy bankructwo lub brak płatności w twojej historii kredytowej, w twoim najlepszym interesie może być wyjaśnienie braku płatności i wytłumaczenie, czego nauczyłeś się z tej sytuacji. Na przykład, jeśli ktoś z bliskich był chory i to spowodowało, że nie spłaciłeś pewnych rachunków, pracodawca może być bardziej wyrozumiały niż w przypadku, gdy byłeś hazardzistą lub nieodpowiedzialnie spłacałeś karty kredytowe. Wreszcie, jeśli informacje zawarte w raporcie kredytowym spowodowały odmowę przyjęcia do pracy, masz prawo być poinformowany, że te informacje miały wpływ na decyzję pracodawcy. Jeśli uważasz, że byłeś niesprawiedliwie dyskryminowany z powodu informacji na raporcie kredytowym, rozważ rozmowę z adwokatami prawa pracy w Houston, Texas w Moore & Associates. Nasza firma może sprawdzić kilka czynników, aby określić, czy może być niesprawiedliwie odmówiono pracy. Na przykład, czy Twój raport kredytowy był dokładny? Czy praca była na wrażliwym stanowisku, gdzie byłbyś odpowiedzialny za finanse firmy, zyski i straty, lub miałbyś dostęp do wrażliwych informacji o konsumentach? Jeśli uważasz, że byłeś dyskryminowany podczas procesu zatrudniania, możesz mieć prawa na mocy prawa. Moore & Associates są adwokatami prawa pracy w Houston, Texas, którzy mogą być w stanie pomóc.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

lg