Denna artikel är föräldralös, eftersom inga andra artiklar länkar till den. Vänligen inför länkar till den här sidan från relaterade artiklar; prova verktyget Hitta länk för förslag. (Juni 2016)

Bendopné är ett nyligen beskrivet symptom på hjärtsvikt, vilket innebär andnöd när man lutar sig framåt. Det introducerades av Thibodeau et al. 2014. Patienter med hjärtsvikt upplever ofta detta när de böjer sig framåt för att knyta en sko eller ta på sig strumpor. Det har definierats som att det inträffar inom 30 sekunder efter att man böjt sig framåt, men kan inträffa på så lite som 8 sekunder. När en patient har hjärtsvikt innebär det ofta att de ventrikulära fyllnadstrycken är höga vid baslinjen. När nämnda person böjer sig framåt orsakar det en ytterligare ökning av de ventrikulära fyllnadstrycken, särskilt hos patienter med lägre hjärtindex. Termen ”bendopné” myntades för att vara lätt att identifiera bland patienter och läkare.

Bendopné

Bendopné kan förekomma hos patienter med hjärtsvikt när de böjer sig framåt, t.ex. när de knyter skorna.

Differentialdiagnos

hjärtsvikt

.

admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

lg