A “nem” és a “gender” kifejezést gyakran felcserélve használják, annak ellenére, hogy különböző jelentésük van:

A nem az emberek és állatok biológiai tulajdonságainak összességére utal. Elsősorban fizikai és fiziológiai jellemzőkkel kapcsolatos, beleértve a kromoszómákat, a génexpressziót, a hormonszinteket és -működést, valamint a reproduktív/szexuális anatómiát. A nemet általában női vagy férfi kategóriába sorolják, de a nemet alkotó biológiai tulajdonságok és e tulajdonságok kifejeződésének módja eltérő.

A nem a lányok, nők, fiúk, férfiak és a nemileg különböző emberek társadalmilag konstruált szerepeire, viselkedésére, megnyilvánulásaira és identitására utal. Befolyásolja, hogy az emberek hogyan érzékelik magukat és egymást, hogyan viselkednek és lépnek kapcsolatba egymással, valamint a hatalom és az erőforrások elosztását a társadalomban. A nemi identitás nem korlátozódik egy bináris rendszerre (lány/nő, fiú/férfi), és nem is statikus; egy kontinuum mentén létezik, és idővel változhat. Jelentős sokféleség van abban, ahogyan az egyének és csoportok megértik, megtapasztalják és kifejezik a nemiséget az általuk felvett szerepek, a velük szemben támasztott elvárások, a másokkal való kapcsolatok és a társadalomban a nemiség intézményesülésének összetett módjai révén.

Módosítva: 2020-04-28

admin

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

lg